10.5.2016

Hyvinvoiva hoitaja hoitaa hyvin

SuPer kampanjoi jälleen työhyvinvoinnin puolesta. Asia on tärkeä ja siihen tulisi kiinnittää huomiota nykyistä enemmän. Työhyvinvoinnin merkityksestä on muistutettava erityisesti työnantajia ja poliittisia päättäjiä. Säästötoimien keskellä tulisi kantaa huolta kansalaisten jaksamisesta ja kannustamisesta.

Olen itsekin hokenut vuosia, Työterveyslaitoksessa ja SuPerissa, että työntekijät ovat organisaation voimavara. Näinhän se on, mutta valitettavan usein se näkyy vain juhlapuheissa. Jos työntekijät eivät jaksa eikä heille anneta mahdollisuuksia tehdä työtään hyvin, ei myöskään organisaatio menesty. Nyt julkisuudessa käytävä keskustelu on kovaa. Työntekijöistä puhutaan helposti kustannuseränä. Myös työttömät ovat saaneet osansa kovasta palautteesta, ja heidät on leimattu työtä vieroksuviksi.

Kuilu päättäjien ja kansalaisten välillä kasvaa, kun päättäjien ymmärrys kansalaisten todellisesta elämästä ja toimeentulosta on hukassa.

Todellisuudessa työttömyys on harvoin itse aiheutettua. Unohdetaan myös helposti, että työntekijät tekevät organisaatioiden tuloksen ja antavat organisaatioille ja palveluille sydämen ja kasvot. Työntekijät tekevät organisaatiosta sen, mitä se on. He myös luovat uusia toimintamalleja, kehittävät ja samalla parantavat kilpailukykyä. Ilman työntekijöitä ei ole palveluita, tuotteita eikä talouskasvua. Ilman lasten päivähoitoa, sairaanhoitoa ja vanhustenhoitoa ei myöskään vientiteollisuuden pyörät pyöri.

Johtaja Timo Lindholm Sitrasta piti raikkaan puheenvuoron työn tuottavuudesta SuPerin pääluottamusmiesten neuvottelupäivillä. Hänen mukaansa tuottavuuden järkevä ja pysyvä nousu ei tarkoita hikisempää työtahtia. Tuottavuuden nousu on sitä, että työ sujuu ja motivoi osaamisen, hyvän johtamisen ja työvälineiden ansiosta. Lindholm korosti myös laadun merkitystä. ”Todellinen tuottavuus tulee laadusta ja asiakaskokemuksesta.” Hän myös painotti, etteivät ihmiset ole taloutta varten, vaan talous on ihmistä varten.

Kun työntekijät voivat hyvin, he ovat tuottavampia. Hyvinvoiva työntekijä auttaa myös muita jaksamaan ja vahvistaa työyhteisön hyvää ilmapiiriä. Ei ole järkevää polttaa henkilöstöä loppuun, mikä tapahtuu helposti kun ihmiset joutuvat tekemään työtään pakkotahtisesti ja liian pienellä henkilöstömäärällä. Myös avoimella keskustelukulttuurilla on suuri merkitys työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kannalta. Kenelläkään meistä ei ole kristallipalloa, josta nähdä muiden ajatuksia. Jokaisen kokemusmaailma on erilainen.

Työhyvinvointikampanjalla haluamme muistuttaa, että hoitaja haluaa hoitaa hyvin! Tämä on se tärkein asia. Hoitaja hoitaa hyvin, kun siihen annetaan mahdollisuus ja edellytykset. On työnantajien ja valtion tehtävä turvata olosuhteet, joissa kansalaiset lapsista vanhuksiin voidaan hoitaa laadukkaasti.  Yksi keskeinen työhyvinvointiin vaikuttava tekijä on, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi.

Hoitaja huolehtii aina muiden hyvinvoinnista, mutta nyt on aika huolehtia myös itsestä: omasta hyvinvoinnista ja oikeuksista!

Sari Tirronen

Katso www.superliitto.fi/hyvinvoivahoitaja

#hyvinvoivahoitaja

Kommentit

Lähetä kommentti