10.6.2014

On vaikutettava siellä, missä asioista päätetään

Istun Opetushallituksen järjestämässä koulutustoimikuntatyön ennakointiseminaarissa. Sali on täynnä kuulijoita, meitä alan asiantuntijoita, konkareita ja uusia kykyjä. Virkamiehet kertovat meille tärkeitä asioita, tulevaisuuden näkymiä ja miten saamme jälleen olla mukana vaikuttamassa koulutuspolitiikkaan. Tämän seminaarin kehittämisen kärki on koulutustoimikuntatyössä, erityisesti osaamistarpeiden ennakoinnissa. Koulutustoimikuntajärjestelmä on yksi esimerkki siitä, missä kaikessa ammattiliitto on mukana rakentamassa tulevaisuutta. Jäsenet ovat edustamansa liiton välityksellä monessa mukana tekemässä tulevaisuutta, vaikuttamalla siellä, missä asioita valmistellaan, olemalla aktiivinen.
 
Vaikuttaminen on tämän päivän sana. Kansalaisilta vaaditaan aktiivisuutta ja heiltä odotetaan näkemyksiä. Potilaiden tulee ottaa aktiivinen rooli omasta tervehtymisestään ja sosiaalihuollon asiakkailta vaaditaan osallisuutta ja aktiivisuutta. Vaaleissa pitää äänestää, asioihin pitää ottaa kantaa, epäkohtia saa nostaa esille. Ellemme ole aktiivisia sanotaan, että on turha valittaa, jos päättäjät eivät tee mielestämme viisaita päätöksiä. Toki tiedämme, ettei yksi ääni kesää tee. Kuitenkin olemalla aktiivisia voimme saada jotain aikaan, vaikuttaa omiin asioihimme ja yhteiskuntamme tulevaisuuteen.
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä ammatillista koulutusta uudistetaan. Uudistus tarkoittaa monessa kohtaa aktiivisuutta. Seuraamalla asioiden valmistelua, olemalla omalla paikalla ja paikkakunnalla valveilla voimme sanoa sanamme. Poliittiset päättäjät ovat edustajiamme, ihmisiä, joihin saa olla yhteydessä. Heille onkin tärkeää kertoa omasta työstä ja ammatista sekä kutsua päättäjiä tutustumaan työhön. 
 
Koulutustoimikuntatyössä ennakoidaan tulevaisuutta ja ajan trendien vaikutusta ammatteihin ja työelämään. Olemalla mukana koulutustoimikuntatyössä saamme viedä oman toimialan ja työelämän näkökulman ennakointiin, millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalalla ja lähihoitajan ammatissa. Vuosi sitten visioitiin vanhuspalvelujen tulevaisuuden osaamistarpeita. Työ on jatkuvaa. Työ on tärkeää.

Pieni Suomi pärjää maailmalla, kun sillä on koulutetut ja osaavat kansalaiset. Yhteiskunnan sivistyksen mittana pidetään sitä, miten hyvin yhteiskunta pitää huolta heikompiosaisistaan. Hoito- ja hoiva-alan ammattilaisten työnä on auttaa ja hoitaa juuri niitä kansalaisia, jotka eivät selviydy jokapäiväisestä elämästään itse. Hoitajia tarvitaan riittävästi ja heillä pitää olla työelämän vaatimusten mukaista osaamista.

Maailma muuttuu ja arjen selviytymisen haasteet kasvavat. Siksi ei ole yhdentekevää, millaista osaamista on tulevaisuuden lähihoitajilla. Koulutuksen opiskelijapaikkamäärien rinnalla on siten seurattava ja kehitettävä koulutuksen laadullisia ulottuvuuksia. Osaaminen on pääomaa yksilölle, mutta se on myös yhteiskunnan kasvupotentiaali. Ylätasolla tehdyt ennakoinnit konkretisoituvat käytännön opetukseksi oppilaitoksissa. Ammatillinen osaaminen vahvistaa ammatti-identiteettiä ja koko ammattikunnan arvostusta yhteiskunnassa.
 
 
 
 
 

    Kommentit

    hoitaja22.06.2014 09:17:34kyllä mutta epäkohtia on yksityisissä hoitokodeissa kuten esperi, mikeva teetetään töitä ja irtisanotaan mm. siksi kun astiat on asiakas pessyt huonosti mikeva. tupakan tuppeja keruutetaa ym simputusta kehoittaisin ottamaan yht. mikevan ja esperin johtoon.

    Lähetä kommentti