15.6.2015

Suomi tarvitsee tarinan

Retoriikan kesäkoulussa pohdittiin tarinoiden merkitystä. Suomelta puuttuu tällä hetkellä vahva, uusi tarina. On toki olemassa historia, vanha tarina, mutta uusi, tähän maailmaan ja aikaan sopiva puuttuu.

Mistä Suomen uusi tarina voisi muodostua? Haluaisin sen rakentuvan vahvan osaamisen, ammattitaidon, koulutuksen ja ammattiylpeyden ympärille. Hallitusohjelman tulisi tukea tällaista tarinaa, tulevaisuuden tarinaa. Siihen tarinaan kuuluisi myös, että lapset saavat hyvän pohjan elämälleen mm. varhaiskasvatuksen piirissä, syrjäytymistä ehkäistään ja myös vanhuus on arvokasta aikaa ja vanhukset ovat kiinteämmin mukana yhteiskunnan toiminnoissa. Siinä tarinassa vanhuksia ja vanhustenhoitoa arvostetaan niin, että viimeinkin palkataan riittävästi henkilökuntaa hoitamaan ikääntyneitä.

Säästöistä keskustelu on helposti lannistavaa, lamauttavaa. Suomessa on valtava määrä osaamista, erityisosaamistakin, jota tulisi hyödyntää. On lukuisia keinoja, joilla taloudellista tilannetta voidaan kohentaa. Matkailumaana Suomi on vasta alkutaipaleella. Meillä on puhdas luonto, metsiä, järviä, puhdasta ruokaa, ja luonto tarjoaa hienoja mahdollisuuksia erilaiseen elämystoimintaan ja pelkkään nautiskeluun.

Osaamisen vientiä voidaan aina tehostaa. Suomalainen design kertoo suunnittelijoiden korkeatasoisesta koulutuksesta. Teknologista osaamista ei vielä hyödynnetä kaikessa laajuudessaan.  Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Hoitotyön osaaminen on korkealaatuista. Osaaminen on kaikkiaan korkeatasoista alalla kuin alalla. Siitä on pidettävä kiinni.

Ammattiliitot ovat kehittämässä työelämää ja koulutusta, huolehtimassa osaltaan siitä, että ihmiset tulevat toimeen palkallaan ja jaksavat tehdä työtään ja voivat hyvin myös työajan ja työelämän jälkeen. Liitot tuovat päättäjille arvokasta tietoa työpaikoilta ja ihmisiltä, jotka työllään pitävät kansantalouden pyörät pyörimässä. Ammattiliitot edustavat kansalaisia ja niiden tavoitteet tulevat jäsenistöltä. Suomalainen neuvotteluosaaminen on korkeatasoista. Sitä tulee arvostaa ja antaa sille myös jatkossa mahdollisuus. Ammattiliitot ovat vahva tekijä osaamisen, ammattitaidon ja ammattiylpeyden tarinassa.

Suomalainen rauhanvälitys ja kansainvälinen neuvottelutoiminta ovat huippuluokkaa. Osaamista on paljon ja sillä on niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin suuri merkitys. On tärkeää, että suomalaista tarinaa rakennetaan osana Eurooppaa ja koko maailmaa. Kun taloudessa menee huonosti, vetäydytään helposti kansakuntana omaan kuoreen. Ollaan piilossa muulta maailmalta. Tullaan nyt ulos ja näytetään kaikki se osaaminen mitä meillä on ja annetaan muidenkin hyötyä ja nauttia siitä!

Ei hukata säästöjen keskellä suomalaisen hienon tarinan rakennusaineita vaan vahvistetaan niitä entisestään. Jalostetaan, paitsi suomalaisia raaka-aineita, myös osaamista ja uskoa siihen.  Otetaan kaikki osaaminen käyttöön, hyödynnetään paremmin erinomaisten tutkimuslaitosten tietoa, kuunnellaan työntekijöiden viestiä työpaikoilta ja ihmisiä, jotka haluavat työelämään, mutta eivät jostain syystä saa siitä otetta. Rakennetaan yhdessä hyvää tarinaa, jonka keskiössä on ihminen, silloin ihmiset saadaan osallistumaan ja sitoutumaan.

Hyvää kesää!

Sari Tirronen, KTM
Tiedotuspäällikkö
 

    Kommentit

    Lähetä kommentti