22.9.2014

Yksityissektorin toiminta tarvitsee tarkempaa valvontaa

SuPer on käynnistänyt yksityissektorin jäsenillat teemalla Veny, varo, vaikene! Illoissa pureudutaan kokonaisvaltaisesti työpaikkojen työhyvinvointiin.

Yksityissektori on useiden haasteiden edessä. Sote-uudistuksen tuomia muutoksia ei vielä täysin tiedetä. Joka tapauksessa kunnat kilpailuttavat nyt yhä useammin palveluitaan ja toisinaan myös ottavat palvelutuotannon takaisin itselleen. Työntekijöiden on oltava näissä muutoksissa tarkkoina.

Liikkeen luovutukset työllistävät yhä enemmän SuPerin luottamusmiehiä ja toimistoa. Jäsenistön kannalta ikäviä olleet tilanteet, joissa kunta tai kuntayhtymä ottaa toiminnan yksityiseltä toimijalta itselleen ja väittää, ettei kyseessä ole liikkeen luovutus. Vanhaa henkilöstöä ei haluta ottaa vastaan, vaikka toiminnan luonne, asukkaat ja tilat pysyisivätkin ennallaan. Tällainen kikkailu aiheuttaa turhaa työtä ja murhetta kaikille osapuolille.

Haasteena yksityisellä sektorilla on myös se, ettei luottamusmiesjärjestelmä ole samalla tavalla vakiintunut työpaikoille kuin julkisella sektorilla. Usealla työpaikalla joudutaan yhä taistelemaan tästä lakisääteisestä oikeudestä. Tämä hidastaa ja vaikeuttaa työntekijöiden edunvalvontaa. Samalla se heikentää yhteistyön mahdollisuuksia organisaatioiden sisällä. On tosin olemassa myös työpaikkoja, joilla halutaan neuvotella asioista yhdessä ja jopa hyödyntää työntekijöiden näkemyksiä esimerkiksi muutostilanteissa.

Julkisen palvelutuotannon tulee edelleen olla sote-palvelujen perustana. Sitä tulee kuitenkin myös jatkossa täydentämään yksityinen palvelutuotanto, jonka toimintaa on myös valvottava nykyistä paremmin. Tänään saimme jälleen lukea lehdestä huonosta vanhustenhoidosta. Uutisoijana oli Iltalehti ja kysymyksessä oli yksityinen palvelutalo, jonka entiset työntekijät toivovat tiukempaa valvontaa yksityissektorille - tiukempaa kuin julkisen sektorin hoiva- ja hoitoyksiköille. Palvelutalon entiset työntekijät olivat huolissaan asukkaiden hoidon laadusta ja myös omasta jaksamisestaan. Heidän mukaansa palvelutaloa pyörittäviä henkilöitä kiinnosti vain raha.

Myös yhteiskuntavastuusta on huolehdittava siten, että asiakkaat saavat hyvää hoitoa, työntekijöiden oikeuksista huolehditaan eivätkä veroeurot valu ulkomaille suuryritysten mukana. Helppo ja turvallisen tuntuinen ratkaisu suuryrityksestä palveluntuottajana, joka lupaa ottaa harteilleen koko kunnan sote-palvelut, ei aina ole se paras ratkaisu.  Kuntien on jaksettava jumpata ja pohtia ratkaisuja useasta näkökulmasta ja katsoa asioita pidemmälle. Näiden ratkaisujen seuraukset ja sivuvaikutukset näkyvät täällä liitossakin!
 
Sari Tirronen
Tiedotuspäällikkö, KTM
 

    Kommentit

    Raili Laitinen08.10.2014 16:39:06Niinpä. Lopetin juuri yksityisellä puolella ja olen nyt ilman töitä. Syy: Eläkkeellä oleva hoitaja vääristeli ja meni henkilökohtaisuuksiin. Mulla on hänestä kova ääni ja eleet liian vahvoja. Mulla olisi lisääntynyt työt hänellä vähentynyt. Työpaikka kiva , mutta en ymmärrä miksi eläkkeellä olevat jyräävät työikäiset hoitajat pois alalta. Toisella ko. paikassa muistihäiriöt niin selviä , että sen huomaa sivullinenkin. Molemmat yli 70v. Mä olen 51v. masentunut ja erityislapsen yksinhuoltaja . Nämä saavat eläkkeen minä putosin tyhjän päälle pienen lapsen kanssa. Kolmas yritys yksityisellä ,palailen kaupungille ,jos huolivat , kun mustamaalaus vaan jatkuu.

    Lähetä kommentti