Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalvelut on turvattava

Suomen perustuslain mukaan kaikille kansalaisille on turvattava riittävät sote-palvelut. Palvelujen laatu ei saa olla erilainen niille, joilla ei ole omaa rahaa ja mahdollisuutta ostaa lisäpalveluja omalla rahalla.

Vanhukset, sairaat ja lapset on pidettävä päätöksenteon keskiössä. Se edellyttää myös, että heille palveluja tuottavia ammattilaisia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja huolehditaan myös siitä, että näitä ammattilaisia on riittävästi ja heidän koulutuksensa on asianmukainen.

Sote- ja varhaiskasvatuksen palvelujen taso ei ole nyt riittävä. Näitä palveluja vaivaa selkeä alibudjetointi ja se ilmenee jatkuvasti heikentyvänä palvelujen tasona, riittämättöminä henkilöstömitoituksina, ylisuurina lastenhoitoryhminä ja henkilöstön työsuhteiden ehtojen heikentymisinä. Kaikkien näiden tekijöiden yhteisenä nimittäjänä on poliittinen päätöksenteko ja poliittinen tahto.

SuPerin havaintojen mukaan henkilöstön palvelusuhteen ehtojen heikentyminen ja ongelmien lisääntyminen ovat suorassa yhteydessä kuntien tekemiin hyvinvointipalvelujen ostopalveluratkaisuihin. Hoitohenkilöstön lisääntynyt epävarmuus työsuhteidensa pysyvyydestä, nollatuntisopimukset sekä muut työsuhteiden heikennykset ovat lisääntyneet merkittävästi.

Lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudesta naisvaltaisella alalla heikentää työntekijöiden mahdollisuuksia suunnitella tulevaisuutta. Sillä on vaikutusta koko alan vetovoimaan, asiakkaiden kokemaan palvelujen laatuun, hoitohenkilöstön sairauslomien kasvuun ja työurien pituuteen.

Työsuhteiden ehtojen heikennys laskee myös hoitohenkilöstön ostovoimaa, mikä heikentää puolestaan erityisesti palvelusektorin työllisyyttä sekä valtion ja kuntien verotuloja. Huolestuttavaa on myös se, että tällaisilla tekijöillä on suora yhteys myös syntyvyyden laskuun ja se merkitsee ongelmien merkittävää kasvua tulevina vuosikymmeninä.

  • Välttämättömille peruspalveluille on varattava riittävä rahoitus.
  • Työntekijöiden työehtoja ei saa polkea.
  • Vanhusten, vajaakuntoisten ja lasten arvostuksen on näyttävä puheiden sijasta tekoina.
  • Suomi on tulevaisuudessa hyvä maa elää ja asua myös