Superilaisen huoneentaulut

Superilainen on huippuosaaja, jonka ammattitaidosta kaikki kansalaiset hyötyvät. SuPer on laatinut ns. huoneentauluja, joihin on kiteytetty superilaisen osaamisen rakennusaineet.

Tulosta huoneentaulut »

superilainen tukee muita

superilainen huolehtii itsestä

superilainen kehittää ammattitaitoaan

superilainen on ylpeä ammatistaan
superilainen tekee yhteistyötä asiakkaan ja omaisten kanssa

superilainen toimii rakentavasti yhteisöissä

superilainen tukee ikääntyneiden osallistumista

superilainen on vastuullinen
superilainen kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta

superilainen edistää tasa-arvoa

superilainen kohtaa asiakkaat yksiköllisesti

superilainen edistää asiakkaan ja potilaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta

superilaisen työ on luottauksellista

superilainen vastaa omalta osaltaan turvallisuudesta

superilainen noudattaa ammattietiikkaa

superilainen antaa hyvää hoitoa, hoivaa ja kuntoutusta

superilainen kunnioittaa ihmisarvoa