Ohjeita jäsenmaksun maksamiseen

Voit maksaa jäsenmaksun itse tai maksu voidaan periä suoraan palkastasi.

Jäsenmaksun maksaminen itse

Kun valitset liittymis-/valtakirjalomakkeessa itsemaksutavan, SuPerin jäsenyksikkö postittaa sinulle viitenumeron, jolla voit maksaa jäsenmaksusi itse.

Jäsenmaksu maksetaan annetulla viitenumerolla kuukausittain. Jäsenmaksusuoritus kirjautuu maksupäivää edeltävälle kuukaudelle.

Jos jäsenmaksu on jäänyt maksamatta joltain kuukaudelta tai jäsenmaksun haluaa maksaa kerralla useammalta kuukaudelta, on tilattava erillinen viite jäsenyksiköstä maksamista varten.

Itse maksavalla jäsenellä on käytössä henkilökohtainen viitenumero ja se on tarkoitettu vain jäsenen itsensä maksamien jäsenmaksujen maksamiseen. Sitä ei voi antaa esimerkiksi palkanlaskijan käytettäväksi. 

Jäsenmaksu maksetaan:

  • kaikesta työnantajan maksamasta veronalaisesta palkkatulosta, etuuksista ja palkkioista
  • sivu-, osa-aika- ja keikkatyön palkkatulosta
  • työnantajan maksamasta äitiys-, isyys- tai sairausloma-ajan palkasta
  • lomakorvauksesta
  • osa-aikatyöstä, vaikka työttömyyskassa perisi samalta ajalta maksamastaan sovitellusta työttömyyspäivärahasta jäsenmaksun

Jäsenmaksun laskentakaava on: bruttotulo kertaa 1,2 jaettuna sadalla (esimerkiksi 2000 x 1,2 / 100).

Voit myös tarkastaa maksettavan jäsenmaksun määrän jäsenmaksutaulukosta »

Jäsenmaksu 1,2 % lasketaan koko kalenterikuukauden ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta. Mukaan ei lasketa esimerkiksi matkakorvauksia tai muita tuloja, jotka eivät ole verotuksen alaisia.

Eräpäivä on  joka kuukauden 15. päivä ja maksut suoritetaan takautuvasti. Esimerkiksi tammikuun jäsenmaksun eräpäivä on helmikuun 15. päivä.

Jäsenmaksuohje itsemaksaville löytyy Oma SuPerissa

Itsemaksavien jäsenmaksuohje löytyy nyt Oma SuPerista, kohdasta Ajankohtaista. Palvelusta löytyy myös henkilökohtainen viitenumero, jota maksun maksamisessa tulee käyttää.

Jäsenmaksut erääntyvät aina seuraavan kuukauden 15. päivä.

Jos olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, hae jäsenmaksuvapautusta Oma SuPer -palvelussa. Näin jäsenmaksusi pysyvät ajan tasalla.
Jos olet valtuuttanut työnantajan perimään jäsenmaksun palkastasi, tarkista palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksu on pidätetty.

Käytäthän ensisijaisesti sähköistä jäsenpalvelua Oma SuPeria jäsenyys- ja jäsenmaksuasioidesi hoitoon.

Jäsenmaksun perintä palkasta

Perintä palkasta on yleisin ja helpoin tapa hoitaa jäsenmaksut, koska jäsenmaksujen tilittämisen liittoon hoitaa työnantaja. Jos työnantajia on useita, on valtakirja tehtävä jokaiselle työnantajalle erikseen.

Kun valitset liittymis-/valtakirjalomakkeessa jäsenmaksutavaksi "työnantaja perii", sinun pitää vielä täyttää valtakirja jäsenmaksujen perimiseksi suoraan palkasta yhdessä työpaikkasi palkanlaskijan kanssa. Sovi palkanlaskijan kanssa, kumpi toimittaa täytetyn valtakirjan SuPerin jäsenyksikköön. Ota täytetystä lomakkeesta tarvittaessa kopio itsellesi.

Kun liiton kappale on saapunut SuPeriin, jäsenyksikkö lähettää palkanlaskijalle hänen tilityksessä tarvitsemansa tiedot. Jäsenmaksujen perintä alkaa yleensä seuraavan kalenterikuukauden alusta, riippuen työnantajan palkanmaksujaksoista.

Jäsenen tulee tarkistaa palkkalaskelmasta, että jäsenmaksu on peritty.

Täytä jäsenmaksun perintävaltakirja: 


Jäsenmaksujen seuranta

Jäsenmaksuista huolehtiminen on jäsenmaksutavasta riippumatta aina jäsenen vastuulla. Jos työnantaja perii maksun suoraan palkasta, tulee jäsenen seurata jäsenmaksujen perimistä palkkalaskelmastaan sekä sähköisestä jäsenpalvelusta.

Itse maksavat jäsenet huolehtivat jäsenmaksun maksamisen eräpäivään mennessä ja tarvittaessa voivat seurata jäsenmaksujen tilannetta sähköisestä jäsenpalvelusta.

Jäsenmaksujen maksamista valvotaan. Jos jäsenmaksuja on maksamatta usean kuukauden ajalta, lähetetään jäsenmaksujen laiminlyönnistä huomautus. Huomautus lähetetään vain kerran. Mikäli tähän ei reagoida ilmoitetun ajan kuluessa, jäsenyys päättyy. Erottamisesta annetaan kirjallinen päätös.