Ohjeita jäsenmaksun maksamiseen

Jäsenmaksun maksaminen itse

Kun valitset liittymis-/valtakirjalomakkeessa itsemaksutavan, SuPerin jäsenyksikkö postittaa sinulle viitenumerolistan, jonka avulla voit maksaa jäsenmaksusi itse.

Viitenumerolista sisältää oman viitenumeron kuluvan vuoden jokaiselle kalenterikuukaudelle. Viitenumerot on tarkoitettu vain jäsenen itsensä maksamien jäsenmaksujen ohjaukseen, eikä niitä voi antaa esimerkiksi palkanlaskijan käytettäviksi.

Jäsenmaksu maksetaan:

  • kaikesta työnantajan maksamasta veronalaisesta palkkatulosta, etuuksista ja palkkioista
  • sivu-, osa-aika- ja keikkatyön palkkatulosta
  • työnantajan maksamasta äitiys-, isyys- tai sairausloma-ajan palkasta
  • lomakorvauksesta
  • osa-aikatyöstä, vaikka työttömyyskassa perisi samalta ajalta maksamastaan sovitellusta työttömyyspäivärahasta jäsenmaksun
 
Jäsenmaksun laskentakaava on: bruttotulo kertaa 1,2 jaettuna sadalla (esimerkiksi 2000 x 1,2 / 100).

Voit myös tarkastaa maksettavan jäsenmaksun määrän jäsenmaksutaulukosta »

Jäsenmaksu 1,2 % lasketaan koko kalenterikuukauden ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta. Mukaan ei lasketa esimerkiksi matkakorvauksia tai muita tuloja, jotka eivät ole verotuksen alaisia. Eräpäivä on  joka kuukauden 15. päivä ja maksut suoritetaan takautuvasti. Esimerkiksi tammikuun jäsenmaksun eräpäivä on helmikuun 15.


Jäsenmaksun perintä palkasta

Tämä on yleisin ja helpoin tapa hoitaa jäsenmaksut, koska jäsenmaksujen tilittämisen liittoon hoitaa työnantaja. Jos työnantajia on useita, valtakirja on tehtävä jokaiselle työnantajalle erikseen.

Kun valitset liittymis-/valtakirjalomakkeessa jäsenmaksutavaksi "työnantaja perii", sinun pitää vielä täyttää valtakirja jäsenmaksujen perimiseksi suoraan palkasta yhdessä työpaikkasi palkanlaskijan kanssa. Sovi palkanlaskijan kanssa, kumpi toimittaa täytetyn valtakirjan SuPerin jäsenyksikköön. Ota täytetystä lomakkeesta tarvittaessa kopio itsellesi.

Kun liiton kappale on saapunut liittoon, jäsenyksikkö lähettää palkanlaskijalle hänen tilityksessä tarvitsemansa tiedot.  Jäsenmaksujen perintä alkaa yleensä seuraavan kalenterikuukauden alusta, riippuen työnantajan palkanmaksujaksoista.

Jäsenen vastuulla on  tarkistaa palkkalaskelmasta, että jäsenmaksu on peritty.

Täytä jäsenmaksun perintävaltakirja tästä: 


 


Jäsenmaksujen seuranta

Jäsenmaksuista huolehtiminen on jäsenmaksutavasta huolimatta aina jäsenen vastuulla. Jos työnantaja perii maksun suoraan palkasta, tulee jäsenen seurata jäsenmaksujen perimistä palkkalaskelmastaan sekä sähköisestä jäsenpalvelusta. Itse maksavat jäsenet huolehtivat jäsenmaksun maksamisen eräpäivään mennessä ja tarvittaessa voivat seurata jäsenmaksujen tilannetta sähköisestä jäsenpalvelusta.

Jäsenmaksujen maksamista valvotaan SuPerin jäsenyksikössä. Jäsenmaksujen laiminlyönnistä lähetetään huomautus, jos jäsenmaksuja on maksamatta usean kuukauden ajalta. Huomautus lähetetään vain kerran. Mikäli tähän ei reagoida ilmoitetun ajan kuluessa, jäsenyys päättyy. Erottamisesta annetaan kirjallinen päätös.