Palkanlaskijalle

Jäsenmaksun perintä työntekijän palkkatuloista

Valtakirja         

Työnantaja ja työntekijä sopivat ammattiyhdistysjäsenmaksun perinnästä kirjallisesti valtakirjalomakkeella

Lomakkeesta toimitetaan kopio välittömästi SuPerille. Alkuperäinen jää palkanlaskijalle, joka hoitaa jäsenmaksun perinnän työntekijän palkasta ja tilityksen liitolle.

Ammattiosaston numeroa ei tarvitse lomakkeeseen merkitä. Jos se kuitenkin on välttämätön palkanmaksujärjestelmän vuoksi, voi numeroksi laittaa esimerkiksi 000, jos muuta ei ole tiedossa.

Jäsenmaksun perintä 

SuPerin jäsenmaksu on 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta. Jäsenmaksua ei peritä verottomista korvauksista tai tuen luontoisina maksettavista etuuksista.

Jäsenmaksu peritään kuukausittain työntekijöiltä, jotka ovat antaneet SuPerin valtakirjan palkanlaskijalle. Perintä alkaa heti seuraavasta palkasta, kun työntekijä on toimittanut perintävaltakirjan palkanlaskentaan.

Jäsenmaksun tilitys liitolle

Jäsenmaksut voi tilittää SuPerille joko yritys- tai jäsenkohtaisilla viitenumeroilla.

HUOM! Jäsenmaksua ei saa tilittää ilman viitenumeroa.

Jäsenmaksutilit:

  • Helsingin OP            FI86 5541 2820 0054 46                  OKOYFIHH
  • Nordea                     FI36 1555 3000 1160 96                  NDEAFIHH
  • Danske Bank           FI35 8000 1600 0518 00                  DABAFIHH

Yrityskohtaiset viitenumerot

Jäsenmaksut tilitetään kaikilta superilaisilta työntekijöiltä könttäsummana kuukausittain. Selvitysaineisto perityistä jäsenmaksuista tulee tehdä säännöllisesti.

HUOM! Työnantaja, joka tilittää jäsenmaksuja SuPerille ensimmäistä kertaa, saa yrityskohtaiset viitenumerot ohjeineen jäsenmaksujen tilittämistä varten myöhemmin, kun kopio valtakirjalomakkeesta on ensin saapunut SuPeriin ja tiedot on käsitelty. Jäsenmaksujen perintä työntekijältä alkaa kuitenkin heti seuraavasta palkasta, kun työntekijä on toimittanut perintävaltakirjan palkanlaskentaan.

Selvitykset

Selvitykset perityistä jäsenmaksuista tulee toimittaa SuPerille kuukausittain tai neljännesvuosittain. Selvityksessä tulee mainita:

  • SuPerin tunnus 072
  • Työnantajan nimi
  • Työnantajan y-tunnus ilman väliviivaa
  • jäsenen henkilötunnus ja nimi
  • ay-maksun määrä ja aika, jolta maksu on peritty

Selvitysten toimitus SuPerille

  • Konekielisenä TYVI-tiedostona > Palvelun tarjoajia ovat mm. Aditro, OpusCapita ja CGI. Tiedot lähetetään sähköisessä muodossa ko. operaattoreiden TYVI-järjestelmien kautta.
  • Paperiversiona > Palkkaohjelmasta tulostettava ay-raportti tai SuPerin toimittama esitäytetty selvitysluettelo, joka lähetetään automaattisesti maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa niille työnantajille / palkanlaskijoille, jotka tilittävät SuPerille jäsenmaksuja ensimmäistä kertaa tai eivät ole aiemmin ilmoittaneet selvitystapaansa.

Jäsenmaksujen selvitystiedot pyydämme toimittamaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa.  Jos selvitykset tehdään sähköisesti (konekielisesti), paperiversiota ei saa lähettää.

Sähköpostiliitteiden sijaan selvitykset pyydetään toimittamaan salatun sähköpostiyhteyden kautta https://securemail.yap.fi/ . 

Palvelu edellyttää rekisteröitymistä sähköpostiosoitteella, jonka jälkeen selvitykset voi toimittaa suojatusti viestin liitteenä osoitteeseen selvityspalvelu@futunio.fi

 

Jäsenkohtaiset viitenumerot

Jäsenkohtaiset viitenumerot sisältävät tiedot henkilöstä ja palkkakaudesta. Jäsenkohtaiset viitenumerot soveltuvat 1-5 henkilön kuukausittain tilitettäviin jäsenmaksuihin. Kullekin henkilölle on omat kuukausikohtaiset viitenumeronsa ja näin olen työnantajan ei tarvitse tehdä erillistä selvitystä perityistä jäsenmaksuista.

HUOM! Viitenumerot ohjeineen jäsenmaksujen tilittämistä varten lähetetään palkanlaskijalle myöhemmin kun kopio valtakirjalomakkeesta on ensin saapunut SuPeriin ja tiedot on käsitelty. Jäsenmaksujen perintä alkaa kuitenkin heti seuraavasta palkasta, kun työntekijä on toimittanut perintävaltakirjan palkanlaskentaan.


Lisätietoja jäsenmaksuasioissa antaa:

Futunio Oy / Selvityspalvelu

Äyritie 8 E, 01510 VANTAA

selvityspalvelu@futunio.fi

Puh. 09 7771 9745 (ma-pe klo 8–16)

Henkilötietoja sisältävät viestit liitteineen lähetetään suojatulla yhteydellä Viestin lähetys - yap Palvelu edellyttää rekisteröitymistä sähköpostiosoitteella, jonka jälkeen selvitykset voi toimittaa suojatusti viestin liitteenä osoitteeseen selvityspalvelu@futunio.fi.

Jäsenmaksun perintävaltakirjat toimitetaan jatkossakin suojatulla yhteydellä osoitteessa Viestin lähetys - Super Liitto . Valitse vastaanottajaksi Jäsenyysasiat.