Jäsenmaksun perintävaltakirja

Jäsenmaksun perintä suoraan palkasta on yleisin ja helpoin tapa hoitaa jäsenmaksut, koska jäsenmaksujen tilittämisen liittoon hoitaa työnantaja. Jos työnantajia on useita, valtakirja on tehtävä jokaiselle työnantajalle erikseen.

Kun valitset liittymis-/valtakirjalomakkeessa jäsenmaksutavaksi "työnantaja perii", sinun pitää vielä täyttää valtakirja jäsenmaksujen perimiseksi suoraan palkasta yhdessä työpaikkasi palkanlaskijan kanssa. Sovi palkanlaskijan kanssa, kumpi toimittaa täytetyn valtakirjan SuPerin jäsenyksikköön. Ota täytetystä lomakkeesta tarvittaessa kopio itsellesi.

Kun liiton kappale on saapunut SuPeriin, jäsenyksikkö lähettää palkanlaskijalle hänen tilityksessä tarvitsemansa tiedot. Jäsenmaksujen perintä alkaa yleensä seuraavan kalenterikuukauden alusta, riippuen työnantajan palkanmaksujaksoista.

Jäsenen vastuulla on  tarkistaa palkkalaskelmasta, että jäsenmaksu on peritty.