Opokoulutus

SuPer-Opojen perus- ja jatkokurssi

SuPer-Opojen peruskurssi 21.–22.1.2020
SuPer-Opojen peruskurssi 25.–26.8.2020

SuPer-Opojen peruskurssi on tarkoitettu ammattiosastojen uusille opiskelijavastaaville, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet peruskurssille tai starttikurssille. Kurssilla käsitellään SuPer-Opon tehtävät, jäsenyysasiat, ajankohtaiset asiat sekä tutustutaan Opo-toimintaan liittyviin materiaaleihin ja työvälineisiin.

SuPer-Opojen jatkokurssi 20.–21.10.2020

Koulutukseen voivat osallistua ammattiosastojen SuPer-Opot, jotka ovat osallistuneet SuPer-Opojen peruskurssille tai SuPer-Opojen starttikurssille. SuPer-Opojen jatkokurssi on tarkoitettu ammattiosastojen opiskelijavastaaville, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet jatkokurssille. Kurssin aikana syvennytään jäsenyysasioihin, opiskelijoille tarkoitettujen tuntien pitoon ja esiintymistaitoihin.

SuPer-Opo alueellisena asiantuntijana

Valtakunnallisten SuPer-Opo-koulutusten lisäksi järjestetään kolme alueellista SuPer-Opo-koulutusta syksyllä 2020.

Kun koulutuspaikat ja ajankohdat varmistuvat, päivitetään tieto verkkosivuille.

Koulutuksen tavoitteena on löytää yhdessä toimivimmat keinot alueen opiskelijatoiminnan kehittämiseksi. Pohditaan, miten voimme entisestään tiivistää alueen Opojen, ammattiosastojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Mietitään, miten saamme kaikki opiskelijat mukaan SuPer-jengiimme. Jaetaan kokemuksia, vaihdetaan näkemyksiä ja käydään läpi alueen ajankohtaisia asioita. Koulutukseen voivat osallistua alueella toimivat SuPer-Opot sekä ammattiosastojen aktiivitoimijat.

SuPer-Opo-koulutusten kustannukset

SuPer maksaa opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut, majoituksen kahden hengen huoneessa ja matkakulut matkustusohjeen mukaan. Koulutukseen osallistumista varten voit hakea palkatonta vapaata saatuasi kurssivahvistuksen. SuPer maksaa ansionmenetys- tai vapaapäiväkorvauksen todistusta vastaan.

Ohjelma ja tarkemmat ohjeet kustannusten korvaamisesta lähetetään kurssivahvistuksen mukana ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.