Opokoulutus

SuPer-Opojen perus- ja jatkokurssi

SuPer-Opojen peruskurssi 21.–22.1.2020
SuPer-Opojen peruskurssi 25.–26.8.2020

SuPer-Opojen peruskurssi on tarkoitettu ammattiosastojen uusille opiskelijavastaaville, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet peruskurssille tai starttikurssille. Kurssilla käsitellään SuPer-Opon tehtävät, jäsenyysasiat, ajankohtaiset asiat sekä tutustutaan Opo-toimintaan liittyviin materiaaleihin ja työvälineisiin.

SuPer-Opojen jatkokurssi 22.–23.9.2020

Koulutukseen voivat osallistua ammattiosastojen SuPer-Opot, jotka ovat osallistuneet SuPer-Opojen peruskurssille tai SuPer-Opojen starttikurssille. SuPer-Opojen jatkokurssi on tarkoitettu ammattiosastojen opiskelijavastaaville, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet jatkokurssille. Kurssin aikana syvennytään jäsenyysasioihin, opiskelijoille tarkoitettujen tuntien pitoon ja esiintymistaitoihin.

SuPer-Opo alueellisena asiantuntijana

Valtakunnallisten SuPer-Opo-koulutusten lisäksi järjestetään kolme alueellista SuPer-Opo-koulutusta syksyllä 2020.

SuPer-Opo alueellisena asiantuntijana, Rovaniemi 8.-9.9.2020.
SuPer-Opo alueellisena asiantuntijana, Kuopio 14.-15.9.2020
SuPer-Opo alueellisena asiantuntijana, Tampere 29.-30.9.2020

Koulutuksen tavoitteena on löytää yhdessä toimivimmat keinot alueen opiskelijatoiminnan kehittämiseksi. Pohditaan, miten voimme entisestään tiivistää alueen Opojen, ammattiosastojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Mietitään, miten saamme kaikki opiskelijat mukaan SuPer-jengiimme. Jaetaan kokemuksia, vaihdetaan näkemyksiä ja käydään läpi alueen ajankohtaisia asioita. Koulutukseen voivat osallistua alueella toimivat SuPer-Opot sekä ammattiosastojen aktiivitoimijat.

SuPer-Opo-koulutusten kustannukset

SuPer maksaa opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut, majoituksen kahden hengen huoneessa ja matkakulut matkustusohjeen mukaan. Koulutukseen osallistumista varten voit hakea palkatonta vapaata saatuasi kurssivahvistuksen. SuPer maksaa ansionmenetys- tai vapaapäiväkorvauksen todistusta vastaan.

Ohjelma ja tarkemmat ohjeet kustannusten korvaamisesta lähetetään kurssivahvistuksen mukana ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.