Förtroendemannen hjälper

Förtroendemannen eller en annan företrädare för personalen deltar i uppgörandet av jämställdhetsplanen och lönekartläggningen.

Förtroendemannen hjälper till när man utreder

  • diskriminering vid anställning
  • diskriminering i samband med arbetsuppgifter eller val till utbildning
  • lönediskriminering
  • diskriminering på grund av kön
  • diskriminering beträffande anställningsvillkor och fördelning av arbetsuppgifter.

Förtroendemannen har rätt att få

  • information om lön och anställningsvillkor för en enskild arbetstagare med dennes samtycke
  • om lönesättningen för en arbetstagargrupp utan samtycke
  • via jämställdhetsombudsmannens byrå, om en enskild arbetstagare förbjuder att löneuppgifterna utlämnas.

Länkar:

Tasa-arvo.fi – Jämställdhetsombudsmannens byrå
Minna.fi – Centret för jämställdhetsinformation
Yhdenvertaisuus.fi – ttl.fi
Arbetarskyddsförvaltningen – työsuojelu.fi

SuPer ser till att de personalrepresentanter som bevakar medlemmarnas intressen på arbetsplatserna även ges utbildning i jämställdhetsfrågor.