Dataskyddsbeskrivning

Kombinerad registerbeskrivning och dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10§ och 24§
Datum för utarbetande 15.3.2018

 1. Registeransvarig
  Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf
  Banmästargatan 12, 00520 Helsingfors
  Telefon 09 2727910 (växel)
   
 2. Kontaktperson i frågor som gäller registret
  Kaarina Laintila
  Banmästargatan 12, 00520 Helsingfors
  Telefon 09 27279118
  kaarina.laintila@superliitto.fi
   
 3. Registrets namn
  Semesterverksamhetsregister
   
 4. Syftet med behandlingen av personuppgifter
  Personuppgifter behandlas för deltagande i utlottningen av semesterbostäder avsedda för medlemmarna, uthyrning av semesterbostäder och utdelning av semesterstöd och belöningsveckor.

  Medlemmarna fyller i ansökningsblanketten på SuPers webbplats via en skyddad anslutning (ansökan om semesterbostad, ansökan om tvårummaren i Berghäll, ansökan om semesterstöd och ansökan om belöningsvecka). Uppgifterna om de sökande överförs skyddade filer i SuPers ekonomi- och personalenhet för att behandlas i samband med semesterbostäder, utlottningen av semesterstöd och belöningsveckor och reserveringar.

  Användningen av semesterförmånen registreras i medlemsuppgifterna i samband med reserveringen. Uppgifter om återbud uppdateras i medlemsuppgifterna.
   
 5. Registrets informationsinnehåll

  Ansökan om semesterbostad, ansökan om tvårummaren i Berghäll och ansökan om semesterstöd: medlemsnummer, förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postanstalt, telefonnummer och e-postadress.

  Ansökan om belöningsvecka: medlemsnummer, förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postanstalt, telefonnummer, e-postadress, aktuell organisationsuppgift och tidpunkt då organisationsuppgiften inleds, tidigare organisationsuppgifter och fackavdelningens nummer.
   
 6. Regelmässiga informationskällor
  Ansökan om semesterbostad, tvårummaren i Berghäll, semesterstöd- eller belöningsvecka och SuPers medlemsregister samt Holiday Club Företagstjänst.
  Holiday Club skickar uppgifterna om sökande till SuPers Holiday Club - semesterveckor och uppgifterna om personer som reserverat semesterveckor som krypterade filer.
   
 7. Regelmässiga överlåtelser av uppgifter
  När SuPer erbjuder sina medlemmar semesterförmåner överlåter SuPer insamlade personuppgifter till tredje part.
  Den persons namn och telefonnummer som har reserverat en semesterbostad skickas via en krypterad anslutning till förvaltaren av semesterbostaden och nyckeltjänsten.
  SuPer skickar uppgifter om att en medlem eventuellt är förhindrad att delta i utlottningen av semesterveckan utan att informera om orsaken till hindret.
   
 8. Överlåtelse av uppgifterna utanför EU eller EES
  De servrar som SuPer anlitar är belägna i Finland. Uppgifter överlåts inte utanför EU eller EES.
   
 9. Principer för skydd av registret
  a. Manuellt material
  Det manuella materialet förvaras i låsta förvaringsutrymmen. SuPers kontor är utrustat med passerkontroll.

  b. Uppgifter som ska behandlas med ADB
  Filer i elektronisk form förvaras i SuPers datasystem i vilka både tekniska och programbaserade metoder används i syfte att säkerställa datasäkerheten. Rätten att använda registeruppgifterna begränsas till ekonomi- och personalförvaltningen och delvis till bestämda personer i den utsträckning som deras uppgifter kräver tillgång. Alla personer som använder registeruppgifterna har tystnadsplikt.
   
 10. Insynsrätt
  Medlemmarna har rätt i enlighet med personuppgiftslagen att få insyn i uppgifterna om dem själva som har sparats i semesterverksamhetsregistret.
   
 11. Rätt att kräva att uppgifter rättas till
  En medlem har rätt att kräva att en felaktig uppgift rättas till. Begäran ska lämnas skriftligen till den under punkt 2 angivna kontaktpersonen.
   
 12. Övriga rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter
  En medlem har rätt att kräva att hans eller hennes uppgifterna avlägsnas ur semesterverksamhetsregistret. Begäran som gäller ärendet ska lämnas skriftligen till den under punkt 2 angivna kontaktpersonen.

  Den registeransvariga behandlar inte uppgifter om registrerade i det här registret för fjärrförsäljning eller annan direktmarknadsföring, marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskning.

  Det genomförs inte profilering utgående från personuppgifterna i registret och det fattas inte heller automatiserade enskilda beslut utgående från dem.