Tilastot

SuPerin jäsenet ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toisen asteen (kouluaste) tutkinnon suorittaneita tai alaa opiskelevia.

Tyypillinen ammatti on lähihoitaja. SuPerissa on jäseniä 90 000.
 

Tilastotietoa SuPerin jäsenistä: keski-ikä, sukupuolijakauma, ammatit, tutkinnot
Jäsenistä 
Naisia     93,6 %
Keski-ikä  41 vuotta
Tutkinnot   
Lähihoitaja 79 %
Apuhoitaja 11 %
Perushoitaja4,5 %
Muut tutkinnot5,5 %
Ammatit  
Lähihoitaja 66,2 %
Perushoitaja12,4 %
Lasten- ja päivähoitaja 8 %
Ohjaaja5,5 %
Hoitaja4 %

Keitä SuPer edustaa?