Tilastot

SuPerin jäsenet ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toisen asteen (kouluaste) tutkinnon suorittaneita tai alaa opiskelevia.

Tyypillinen ammatti on lähihoitaja. SuPerissa on jäseniä 85 000.
 

Tilastotietoa SuPerin jäsenistä: keski-ikä, sukupuolijakauma, ammatit, tutkinnot
Jäsenistä 
Naisia     93,6 %
Keski-ikä  41 vuotta
Tutkinnot   
Lähihoitaja 82 %
Apuhoitaja 8 %
Perushoitaja5 %
Muut tutkinnot5 %
Ammatit  
Lähihoitaja 68 %
Perushoitaja10 %
Lasten- /päiväohjaaja9 %
Ohjaaja8 %
Hoitaja4 %

Keitä SuPer edustaa?