Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisissa oppilaitoksissa kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siinä kartoitetaan opiskelijan olemassa oleva osaaminen. Opiskelussa keskitytään puuttuvan osaamisen hankintaan. Tavoiteltava osaaminen on kuvattu tutkinnon perusteissa. Opetushallitus määrää tutkinnon perusteista, joiden pohjalta koulutuksen järjestäjä suunnittelee ja toteuttaa koulutusta osaamisperusteisesti.

Tutkintokoulutuksella tarkoitetaan ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittavaa koulutusta.

Työpaikalla järjestettävä koulutus toteutetaan koulutussopimuksella ja/tai oppisopimuksella, ja osaaminen osoitetaan työpaikalla näytöissä. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää kaikkien vaadittavien tutkinnon osien hyväksyttyä suoritusta näytöissä.

Oppiminen työpaikalla

Työpaikalla ammattiin opiskellaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Työpaikalla tulee olla sellaista toimintaa, että opiskelun tavoitteet voidaan saavuttaa. Työpaikalta tulee löytyä myös vastuullinen, koulutettu työpaikkaohjaaja.

Koulutussopimus on koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välinen sopimus nimetyn opiskelijan työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

  • Koulutussopimus tehdään yhteen tutkinnon osaan kerrallaan.
  • Opiskelijan HOKS:iin kirjatut tavoitteet ohjaavat työskentelyä.
  • Opiskelija ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa.
  • Opiskelijan työaika on pääsääntöisesti sama kuin työpaikalla noudatettava työaika.
  • Työpaikalle ei makseta koulutuskorvausta.

Oppisopimuskoulutus tarkoittaa koko tutkinnon suorittamista pääasiassa työpaikalla. Oppisopimus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen sopimukseen.

  • Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa ja hänelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
  • Tutkinnon perusteet ja opiskelijan HOKS:iin kirjatut tavoitteet ohjaavat oppimista.
  • Opiskelijan viikoittainen työaika on vähintään 25 tuntia.
  • Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta aiheutuvista kustannuksista.
  • Osan työpaikalla tapahtuvasta opiskelusta voi suorittaa myös ulkomailla.

Lue myös: Lähihoitajaksi opiskelevan oppisopimusopiskelijan työskentely yksin kotihoidossa