Opiskelijan työsuojelu

Opiskelijan työturvallisuudesta on huolehdittava lain vaatimusten mukaan. Vastuu opiskelijan työturvallisuudesta on työpaikalla ja koulutuksen järjestäjällä.

Opiskelija tulee perehdyttää hyvin tehtävään työhön ja ohjeisiin. Opiskelijan on noudatettava ohjeita ja ilmoitettava havaitsemistaan puutteista turvallisuudessa.

Nuori (alle 18-vuotias) ei saa tehdä työtä, joka vaarantaa hänen terveytensä. Nuori ei saa myöskään työskennellä yksin, jos työhön liittyy tapaturman tai väkivallan uhka. Opiskelijat työskentelevät koulutetun henkilön ohjauksessa.

Superilaisten vakuutusedut

SuPer tarjoaa jäsenilleen liiton kustantaman ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, järjestövakuutuksen sekä itsenäisille yrittäjille potilasvakuutuksen. Opiskelijajäsenille tarjotaan myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

SuPer on vakuuttanut opiskelijajäsenensä vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella ja tapaturmavakuutuksella.

Lisätiedot: opiskelijat@superliitto.fi.

Savuton Suomi 2030 − kohti nikotiinitonta oppilaitosta ja työelämää

Ammattiin opiskelevien nuorten tupakointi on vähentynyt merkittävästi. Vuosikymmenen alussa ammattiin opiskelevista tupakoi päivittäin 40 prosenttia, ja vuoden 2017 Kouluterveyskyselyssä luku oli laskenut 23 prosenttiin. Suunta on hyvä.

Tiukennettu tupakkalaki on edistänyt savuttomuutta niin työpaikoilla kuin oppilaitoksissa. Monet oppilaitokset ovat mukana savuttomuustyössä. Oppilaitokset ovat kehittäneet muun muassa yhteisöllisiä ja toiminnallisia taukoja korvaamaan tupakkataukoja. Lisäksi on kehitetty tukitoimia tupakkatuotteista irrottautumiseksi.

Koska ammattiin opiskelevien opinnot sisältävät työpaikalla tapahtuvaa opiskelua on työpaikkojen savuttomuuskulttuurilla suuri merkitys pyrittäessä vähentämään ammattiin opiskelevien tupakointia.

Suunta on kohti nikotiinitonta oppilaitosta ja työelämää. SuPer tukee työtä savuttomuuden eteen: hyvinvoiva ja terve opiskelija ja ammattilainen on meille tärkeä.

Tutustu myös: