Kilpailukykysopimus

Kilpailukykysopimus laadittiin suomalaisen työn ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Sopimuksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä sekä tasapainottaa julkista taloutta. Sopimuksen hyväksyminen oli edellytys hallituksen pakkolakien pois vetämiselle.

Kilpailukykysopimuksen muutokset

Kilpailukykysopimuksen muutokset työntekijöille ovat:

  • Työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla vuodessa
  • Julkisen sektorin lomarahojen leikkaaminen 30 % vuosina 2017-2019
  • Paikallinen sopiminen vahvistuu
  • Tämän lisäksi muutoksia tulee työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksuihin sekä muutosturvaan
  • Työaikapankin käyttöönoton lisääminen

Työaikamuutokset kikyssä

TSL:n mukaiset muutokset

Vuoden alusta voimaan astuneet muutokset työsopimuslakiin tuovat myös omia vaikutuksiaan työntekijöille. Työsopimuslain keskeisimmät muutokset ovat:

  • Koeajan pidentäminen kuuteen kuukauteen, kuitenkin enintään puolet työsuhteen kestosta
  • Määräaikaisen työsopimuksen voi jatkossa laatia pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä
  • Tuotannollisesti tai taloudellisesti irtisanotun takaisinottovelvollisuutta lyhennetään pääsääntöisesti neljään kuukauteen

Katso myös: