TPTES-sopimuksen ydinkohdat

Yksityisen terveyspalvelualan (TPTES) sopimuksen ydinkohdat

 • Sopimuskausi 1.4.2020–30.4.2022.
 • Kiky-tunnit poistuvat: Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys poistuu 31.8.2020 alkaen tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työvuoroluettelon alusta lukien. Kokoaikaisella työntekijällä työaika lyhenee siten keskimäärin puoli tuntia viikossa ja osa-aikaisella työajan suhteessa.
 • Yleiskorotukset: 1.8.2020 1,3 % ja 1.7.2021 2,0 %.
 • Ei paikallisia eriä.

Palkat 1.4.2020–30.4.2022

Työntekijöiden henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan

 • 1.8.2020 1,3 %:n yleiskorotuksella ja
 • 1.7.2021 2,0 %:n yleiskorotuksella.

Paikallista erää ei jaeta lainkaan, vaan kaikki korotukset jaetaan yleiskorotuksina. Tämä on erittäin merkittävä asia, sillä lähes kaikilla muilla sopimusaloilla neuvotteluratkaisuihin on sisältynyt paikallisesti jaettava palkkaerä.

Työehtosopimuksen tekstien parannuksia muun muassa:

 • Palkkausjärjestelmään lisättiin sitovia esimerkkejä erityistehtävistä ja -vastuista, joista ainakin kuuluu maksaa tehtäväkohtaista erityistekijälisää. Luettelo ei ole tyhjentävä, joten muistakin erityistekijöistä pitää maksaa lisäpalkkaa silloin, kun tehtävän vaativuus poikkeaa vaativuusryhmän normaalitasosta. Erityistekijälisien maksuperusteet euromäärineen, lisän saajien lukumäärät sekä jakautuminen eri ammattinimikkeittäin tulee olla työntekijöiden nähtävillä työpaikalla.
   
 • Palkkasopimus ja sen soveltamisohjeet yhdistettiin, jotta palkkasopimuksen luettavuus ja noudattaminen helpottuisivat. Palkkasopimukseen lisättiin täsmentäviä kirjauksia muun muassa järjestelmän tarkoituksesta maksaa vaativammasta työstä korkeampaa palkkaa.
   
 • Viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan siirrytään 1.4.2022 alkaen kertyvissä lomissa (viisipäiväisen ansainnan mukaan kertyneitä lomia pidetään ensimmäisen kerran kesällä 2023). Lue 5-päiväisestä laskennasta tarkemmin.
 • Hälytysraha korottuu 18 euroon ja pukukorvaus 10,50 euroon.
   
 • Varallaolokorvauksen määrä tai sen määräytymisperusteiden sekä varallaolon ehtojen on oltava työntekijän tiedossa varallaolosta sovittaessa.
   
 • Lakisääteiset lääkärintarkastukset luetaan työajaksi ja myös työn edellyttämissä rokotuksissa oikeus käydä työaikana, jos ei vaikeudetta ole mahdollista muuna aikana. Koulutus luetaan työajaksi lain edellyttämällä tavalla silloin, kun se välittömästi liittyy työntekijän työtehtäviin ja työnantaja edellyttää koulutukseen osallistumista.
   
 • Työehtosopimukseen lisättiin suositus vuosittaisesta työhyvinvoinnin ja henkilökohtaisen ammattitaidon kehittämistarpeiden tarkastelusta esimiehen ja työntekijän välillä. Alan työhyvinvoinnin edistämistä jatketaan sopimuskauden aikana työryhmässä.
   
 • Työehtosopimukseen lisättiin myös mahdollisuus vaihtaa lomaraha vapaaksi, jos siitä työpaikalla sovitaan ensin luottamusmiehen ja työnantajan kesken ja sitten vielä työntekijän kanssa erikseen. Lomarahan vapaaksi vaihtaminen on täysin vapaaehtoista.
   
 • Kliiniset laboratoriot kuuluvat jatkossa työehtosopimuksen soveltamisalaan.
   
 • Luottamusmiesten työstä vapautuksen määrää lisättiin, työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten korvauksia korotettiin, työsuojeluvaltuutetulle kirjattiin oikeus kohtuulliseen ajankäyttöön ja muita henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä koskevia kirjauksia parannettiin. Työsuojeluvaltuutettuja koskevat määräykset siirrettiin omaan työsuojeluvaltuutettuja koskevaan sopimukseen.

TPTES-palkkataulukko 26.6.2020 (PDF)

TPTES-neuvottelutulos 26.6.2020 (PDF)

Löydät TPTES-webinaarin (29.6.) tallenteen kirjautumalla jäsensivuille.

Tiedote 26.6.2020: Tehy, SuPer ja ERTO: Palkankorotukset yleiskorotuksina ja kiky-tunnit poistuvat – terveyspalvelualan neuvottelutulos hyväksytty

Video 27.6.: SOSTES ja TPTES sovittu – AVAINTA, YTHS ja SEURE kesken

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.