Tarkista palkkalaskelmasi!

Palkka on korvaus tehdystä työstä. Sinulla on velvollisuus tarkistaa palkkalaskelmasi joka kuukausi.

Laskelmasta käy ilmi, kuinka paljon olet tehnyt töitä ja miten työt on korvattu sinulle. Kiinnitä huomiota myös vuosiloman palkkaan ja lomarahoihin.

sarjakuva

toimintaohje


Tutustu työsopimukseen

Työsopimuksessasi määritellään peruspalkkasi ja kuinka ansaitset sitä. Tarkista palkkalaskelmastasi, että olet saanut sen mitä on sovittu työsopimuksessa.

Tarkista lisäksi, että vuorolisät ja ylityökorvaukset on maksettu oikein. Näiden määräykset löytyvät omasta työehtosopimuksestasi.

Tutustu omaan työehtosopimukseesi! 

Jos palkka on maksettu väärin, vaadi korjausta

Väärin maksetut palkat ovat valitettavan yleinen ongelma sosiaali- ja terveysalalla. Työnantaja on velvollinen palkanmaksun yhteydessä antamaan työntekijälle palkkalaskelman. Työnantajalla on lakiin perustuva velvollisuus maksaa palkka oikein.

Jos havaitset palkassasi virheitä, käy palkkalaskelmasi läpi työnantajan kanssa. Ansaitset palkkasi, joten ole aktiivinen ja tartu epäkohtiin!

Jos asia ei korjaannu työnantajan kanssa keskusteltuasi, olethan yhteydessä luottamusmieheesi ja jos asiat eivät ratkea, niin laitathan viestiä SuPerin sopimusedunvalvontaan.

Väärin maksetuista palkoista syntyy monesti suuri summa. Älä jää odottamaan, vaan tarkista palkkalaskelmasi aina heti! Rahalle on varmasti käyttöä jokaisen arjessa!

Oikein maksettu palkka vaikuttaa myös eläkkeeseen ja ansiosidonnaiseen päivärahaan. Näin ollen väärin maksettu palkka kertautuu sinulle monessa kohtaa. Väärin maksetut palkat myös vanhenevat, jollei niitä korjauta ajoissa.
 


Teen työni – ansaitsen palkkani -videosarja

1. osa: palkkalaskelma

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.


2. osa: sairausajan palkka

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.


3. osa: palkanoikaisu

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.


4. osa: palveluslisät

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.


6. osa: lisä- ja ylityö

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.

Esimerkkinä on käytetty yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Hyödynnä vuosilomapalkkalaskuria

Laskurilla voit helposti itse laskea vuosiloma-ajan palkan ja lomarahan suuruuden. Tutustu ja käytä hyödyksesi!

Muistilista työntekijälle

  • Merkitse ylös toteutuneet työtuntisi.
  • Säilytä julkaistut työvuoroluettelosi.
  • Tarkista palkkalaskelmasi palkanmaksun yhteydessä ja säilytä palkkalaskelmat.
  • Epäselvyyksien ilmaantuessa reagoi heti. Ota yhteyttä esimieheesi,
  • luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun.
  • Selvitä asiaasi aina ensin paikallisesti luottamusmiehen tai työsuojelu-
  • valtuutetun avulla esimiehesi kanssa.
  • Mikäli ongelma ei ratkea työpaikallasi, ota yhteyttä liittoon.
  • Työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies voivat myös pyytää työaikakirjanpidon esitettäväksi. Tarvittaessa aluehallintovirasto toimivaltaisena työsuojeluviranomaisena voi tehdä pyynnön.

Lue lisää SuPer-lehden jutusta: Työelämän tärkeät asiakirjat: työaikakirjanpito ja työvuoroluettelot