Lisät osana palkkaa

Erilaiset lisät ovat olennainen osa palkkaa. Eri työehtosopimuksissa on erilaisia lisiä ja niiden maksuperusteita. Omalla työpaikalla noudatettavaan työehtosopimukseen on siis syytä tutustua!

Tuntikohtaiset lisät

Sunnuntaina, arkipyhänä, lauantaina, iltaisin ja öisin tehdystä työstä maksetaan tuntikohtaisia korvauksia peruspalkan lisäksi.

Sunnuntaina ja arkipyhinä tehdystä työstä maksetaan tehdyiltä tunneilta 100 %:lla korotettu tuntipalkka.

Lauantaisin, iltaisin ja öisin tehdystä työstä maksettava korvauksen määrä vaihtelee työehtosopimuksittain. Työehtosopimuksissa on eroja myös siinä, miltä ajalta kutakin tuntikohtaista korvausta maksetaan.

Työehtosopimuksessa on myös määräykset siitä, annetaanko korvaus vastaavana vapaa-aikana ja siitä, voiko työnantaja päättää korvauksen muodosta.

 

Työehtosopimus

   

Työaikakorvaukset

SOTE-sopimus/KVTES

AVAINTES

TPTES

SOSTES

Iltatyö 

klo 18–22

15 % t

klo 18–22

15 %

klo 18–22

15 %

Klo 18–21

15 % tai

Yötyö (jaksotyössä)

klo 22–07 

40 %

klo 22–07

40 %

klo 22–07

45 %

klo 21–06

40 %

Lauantai

la klo 06–18

20 %

la klo 18–su 24 100 %

la klo 06–18

20 %

la klo 18–su 24 100 %

la klo 07–18

20 %

la klo 18–su 24 100 %

la klo 06–20 

25 %

la klo 20–su 24 100 %

Sunnuntai ja juhlapyhä

100 %

100 %

100 %

100 %

Joulu- ja juhannus-
aatto sekä pääsiäis-lauantai

klo 00–18.00

100 %

klo 00–18.00

100 %

klo 00–18.00

100 %

klo 00–24.00

100 % (ei juhannus- ja jouluaattoa edeltävät päivät)

Yötyön aikahyvityksen antaminen

Rahana tai aikana. Työnantaja päättää.

Rahana tai aikana. Työnantaja päättää.

Vain sovittaessa aikahyvityksenä.

Vain sovittaessa aikahyvityksenä.

Työaikakorvausten korvaustapa

Aikana tai rahana, työnantaja päättää

Aikana tai rahana, työnantaja päättää

Vain sovittaessa aikahyvityksenä.

Vain sovittaessa aikahyvityksenä.

Työkokemuslisät

Kaikissa hoitoalalla noudatettavissa työehtosopimuksissa on työkokemuslisä tai muu vastaava lisä, jota maksetaan työkokemuksen perusteella. Kokemuslisän suuruus ja sen saamiseksi edellytettävä työkokemuksen määrä vaihtelevat työehtosopimuksittain.

Kokemuslisään laskettavan työkokemuksen määrä tulisi kirjata työsopimukseen heti työsuhteen alussa. Saman alan työkokemus pääsääntöisesti luetaan hyödyksi kokemuslisää laskettaessa.

Tehtäväkohtainen ja henkilökohtainen lisä

Työehtosopimuksien mukaan henkilökohtaista lisää voidaan maksaa esimerkiksi työssä suoriutumisen perusteella. Tehtäväkohtaista lisää voidaan puolestaan maksaa suoritettavaan tehtävään ja sen vaativuuteen perustuen.

Lisä- ja ylityö

Lisä- ja ylityötä tehdään työnantajan aloitteesta työntekijän suostumuksella. Lisätyöstä maksetaan normaali tuntipalkka tai annetaan vapaa-aikaa tunti tunnista -periaatteella. Yleensä vain osa-aikaiselle syntyy lisätyötä.

Ylityötä ei voi koskaan korvata tunti tunnista -periaatteella, vaan ylityö korvataan aina korotettuna tuntipalkkana. Korvaukset voidaan antaa myös vastaavana korotettuna aikana, jos työehtosopimuksessa on tästä sovittu.

Yleistyöajassa syntyy vuorokautista ja viikoittaista ylityötä, jotka korvataan työehtosopimusten mukaisesti.

Jaksotyössä ei korvata vuorokautista ylityötä vaan sitä syntyy vasta työaikajakson ylityörajan ylittäviltä tunneilta ja se korvataan työehtosopimuksen mukaisesti.