20.11.2023

20.11. Lapsen oikeuksien päivä: SuPer on kehittämässä turvallista varhaiskasvatusta

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta. SuPer on mukana kehittämässä lähihoitajakoulutusta ja varhaiskasvatusta ja toimii varhaiskasvatuksessa työskentelevien jäsentensä vahvana edunvalvojana.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään tänä vuonna 20.–26.11. varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja vapaa-ajalla teemalla Jokaisella lapsella on oikeus hyvinvointiin.

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi muodostavat terveyden perustan. Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta lasten ja nuorten hyvinvointia tulee tarkastella ja edistää laaja-alaisesti: lapsella on oikeus muun muassa riittävään ravintoon ja sosiaaliturvaan, terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön, koulutukseen sekä lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan.

Viime vuosien peräkkäiset ja päällekkäiset kriisit ovat kuormittaneet erityisesti lasten ja nuorten mielen hyvinvointia. #SaanVoidaHyvin #SaatVoidaHyvin -kampanja haastaa jokaista pohtimaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja kaikkia niitä eri elementtejä, joista hyvä elämä koostuu. 

SuPer turvallisen lapsuuden puolesta

SuPer on vahvasti mukana kehittämässä lähihoitajakoulutusta ja varhaiskasvatusta ja toimii varhaiskasvatuksessa työskentelevien jäsentensä edunvalvojana. Päättäjiin vaikutetaan erilaisilla lausunnoilla, kannanotoilla, selvityksillä ja tapaamisilla.

Lue tiedote: SuPerin Silja Paavola Lapsen oikeuksien päivänä: Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi vaatii myös lääkehoidollista osaamista 

ja mielipide:  Alkaako varhaiskasvatuksessa laitostuminen, joka unohtaa lapsen oikeudet?

Superilainen, tutustu verkkokoulutuksiin ja Vain Vakaa -webinaaritallenteisiin ja liity mukaan varhaiskasvatuksen Facebook-ryhmään

Vain Vakaa -webinaarit on tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä koulujen superilaisille ammattilaisille. Voit katsoa webinaaritallenteita ja tutustua verkkokoulutuksiin SuPerin Skarppi-verkkokoulutusympäristöstä. Tutustu Skarppiin täällä

Varhaiskasvatuksen Facebook-ryhmään voi SuPerin jäsen liittyä keskustelemaan alan ajankohtaisista aiheista.

Tutustu SuPerin varhaiskasvatuksen teemasivuun täällä.

Lue lisää: 


Lapsen oikeuksien päivän tarkoituksena on tuoda esille lapsen oikeuksia, niiden tärkeyttä ja merkitystä niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus, joka luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne.