22.11.2019

Talkoovapaa vai lomautus – mitä tehdä, jos lomautus kuitenkin tulee?

Miksi palkatonta vapaata ei kannata ottaa? Entä miten tulee toimia, jos joutuu lomautetuksi?

Yli 80 kuntapuolen työnantajalla on tällä hetkellä menossa jonkinlaisia säästötoimia. Ne koskevat suurta osaa SuPerin jäsenistä. Säästöjä haetaan sekä sosiaali- ja terveyspuolelta että varhaiskasvatuksen alalta.

Yhteistä säästötoimille on, että työntekijöille tarjotaan vapaaehtoisia palkattomien vapaita. Lisäksi saatetaan päättää lomautuksista. Molemmat vaihtoehdot ovat huonoja myös asiakkaiden ja potilaiden kannalta. Henkilöstöä tarvitaan kaikkina vuorokauden aikoina riittävä määrä takaamaan turvallinen ja hyvä hoito alueen asiakkaille ja potilaille. Rahapula ei oikeuta lain rikkomiseen.

Mikä on talkoovapaa ja miksi se on huonoin vaihtoehto?

 • Talkoovapaa (palkaton vapaa) ei takaa, etteikö työnantaja voisi lomauttaa sinua myöhemmin. Vaikka tällä hetkellä talkoovapaata tarjottaisiin lomautuksen vaihtoehtona, voi lomautus olla edessä, jos säästötavoitteet eivät täytykään odotusten mukaisesti.
  • Työnantajalle palkaton vapaa on helpompi järjestää kuin lomautus, joten on ymmärrettävää, että tällaista työnantaja tarjoaa.
  • Työntekijä ei voi välttämättä päättää vapaan ajankohdasta.
  • Talkoovapaa on täysin palkaton ja sillä on vaikutusta vuosiansioihin. Siten se voi vaikuttaa esimerkiksi laskevasti sairauspäivärahaan seuraavana vuonna.
 • Talkoovapaalla et ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen.
 • Sinun ei tarvitse hakea talkoovapaata.
 • SuPer ei liittona hyväksy talkoovapaasopimuksia.
 • Jos tällaista esitetään, ota ensin yhteyttä luottamusmieheesi. 

Ethän allekirjoita mitään tarkistamatta asiaa ensin luottamusmieheltäsi!

Mikä on lomautus ja miten työntekijä saa sen ajaksi tukea?

 • Lomautuksesta ei sovita, vaan työnantaja tekee siitä yksipuolisen päätöksen.
 • Lomautuksen seurauksista vastuun kantaa yksin työnantaja.
 • Lomautuksen aikana jäsen voi saada työttömyysturvaa viiden päivän omavastuun jälkeen.
 • Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi lomautuksen ensimmäisenä päivänä.
 • Lomautuksen aikana työnantaja on velvollinen tarjoamaan työtä lomautetuille, jos tarve tulee.
 • Tutustu Kuntatyönantaja lomauttaa minut - oppaaseen (pdf).

 

Näin teet epäkohtailmoituksen

Työnantaja on aina vastuussa siitä, että jokaisessa työvuorossa on riittävä määrä tarvittavan koulutuksen omaavaa henkilöstöä. SuPer tekee yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa ja tulemme valvomaan palvelujen saatavuutta ja mitoituksia niissä kunnissa, joissa lomautuksia tehdään.

Jos työpaikalla ei esimerkiksi henkilöstön vähäisen määrän vuoksi voida toteuttaa palvelua, työntekijänä sinulla on velvollisuus tehdä viipymättä ilmoitus epäkohdasta toiminnasta vastaavalle henkilölle.

Kun havaitset epäkohdan

 1. Arvioi itse tai yhdessä työtovereidesi kanssa, kuinka vakavasta epäkohdasta tai epäkohdan uhasta on kysymys. Pohdi myös, onko kysymyksessä työsuojeluun liittyvä epäkohta vai asiakkaan palveluun tai kohteluun liittyvä epäkohta.
 2. Tarkista työnantajan ohjeistus asiaan liittyen.
 3. Kerro mahdollisimman tarkat huomiosi epäkohdasta lähiesimiehelle (tee aina kirjallisesti).
 4. Jos lähiesimies ei reagoi ilmoitukseesi ja/tai ryhdy toimenpiteisiin, ja katsot, että kysymyksessä on sellainen uhka, johon puuttumatta jättäminen voi vaarantaa asiakkaan hengen tai terveyden, ilmoita epäkohdasta lähiesimiehesi esimiehelle.
 5. Jos myöskään esimiehen esimies ei reagoi asiaan, niin tee ilmoitus kunnan edustajalle, sillä sijaintikunta on ensisijainen valvova taho.
 6. Jos epäkohtaan tai epäkohdan uhkaan ei edelleenkään reagoida, ilmoita asiasta aluehallintovirastoon tai kysy aluehallintovirastosta neuvoa asiassa.

(Lähde: Avi)

Varminta on tehdä epäkohtailmoitus työkavereiden kanssa yhdessä. SuPer auttaa tarvittaessa ilmoituksen laatimisessa. Sen voi kirjata esimerkiksi ranskalaisin viivoin – pääasia on, että epäkohdat on yksilöity. Työntekijällä on oikeus ilmoittaa epäkohdista niin, ettei häneen kohdistu mitään rangaistustoimenpiteitä.

 

Muista myös

Jos työnantaja aloittaa säästötoimet, ota yhteys pääluottamusmieheen tai ammattiosaston puheenjohtajaan. Yhteystiedot löydät Oma SuPerista tai ammattiosastosi verkkosivuilta.

Pidä yhteystietosi ja työnantajatieto ajan tasalla Oma SuPerissa. Tällaisena aikana liitto saattaa jakaa tietoa tekstiviestein ja erilaisin tiedottein. Varmista, että tieto saavuttaa sinut!

 

SuPer auttaa

SuPerin jäsen, muista että liitto on tukenasi. Kysy aina ensin kysyä neuvoa luottamusmieheltäsi ja tarvittaessa SuPerin toimistolta. Luottamusmiehesi yhteystiedot löydät Oma SuPerista tai ammattiosastosi verkkosivuilta.

Työntekijänä sinun velvollisuutesi on tehdä työsopimuksesi mukaiset työt.

Luottamusmiehenä saat tukea liitosta. Kirjautumalla jäsensivuille löydät paljon käytännön ohjeita. Voit aina olla yhteydessä Edunvalvontaan, jos sinulla on kysyttävää.

Pääluottamusmies osallistuu säästöjen takia käytäviin yt-neuvotteluihin. Hän valvoo jäsentemme etuja neuvotteluissa ja välittää tietoa edelleen luottamusmiehille ja ammattiosastoille.