10.10.2019

Maailman mielenterveyspäivä 10.10.2019

Maailman mielenterveyspäivää vietetään 10.10.2019. Vuotta 2019 voidaan meillä Suomessa pitää mielenterveyden vuotena, niin paljon on kuluvan vuoden aikana tapahtunut mielenterveyden edistämisen saralla.

Mielenterveys ja siitä huolehtiminen on saanut entistä tukevamman jalansijan yhteiskunnassamme. Näkyvin yhteinen ponnistus mielenterveystyössä on ollut Terapiatakuu -kansalaisaloitteen saattaminen eduskunnan käsittelyyn asti. Vaaditut 50 000 allekirjoitusta täyttyi tavoiteajassa, mikä kertoo yhteisestä halusta nostaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta muun terveydenhuollon tasolle.

Kansalaisaloitteen lisäksi mielenterveyden kentällä tapahtuu. Sosiaali- ja terveysministeriössä on työn alla mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030.

Yli hallituskausien ylittyvän strategian tavoitteena on nostaa mielenterveyden kehittyminen samaan suotuisaan nosteeseen, jossa fyysisen terveyden kehittyminen on jo. Etenkin työelämän kannalta merkittäväksi strategian tekee etenkin se, että mielenterveyden häiriöt ovat suurin syy sairauspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiselle.

Työ mielenterveyden häiriöistä ja sairauksista liittyvän stigman vähentämiseksi tuottaa tulosta. Mielenterveyden häiriöitä tunnistetaan entistä laajemmin ja siitä käytyä keskustelua eivät väritä leimaavat haukkumasanat. Asioista uskalletaan puhua niiden oikeilla nimillä, ja keskusteluun tullaan julki omilla kasvoilla.

Mielenterveys ei ole irrallinen osa meitä, ja mielenterveyden häiriöistä kärsivät eivät ole kasvoton ryhmä ihmisiä. Mielenterveyden merkitys tunnistetaan osana hyvinvointiamme, ja ymmärretään, että mielenterveys tai sen häiriö on alati muuttuva eikä pysyvä tila. Ehkä vielä jonain päivänä mielenterveydestä keskustelu on yhtä luontevaa kuin verenpaineen mittaus.

Erinomaista mielenterveyspäivää!
 

Tutustu myös:

SuPer  mielenterveys- ja päihdetyössä

SuPer-lehti: Terapiatakuu vaikuttaisi myös lähihoitajan työhön

Kommentit

Lähetä kommentti