20.4.2020

Suojautumisohjeet koronaa varten varhaiskasvatuksessa – tarvitaanko niitä?

Covid-19 eli kansan kielellä korona on varmasti jokaisen mielessä. Se vaikuttaa kaikkien elämään tällä hetkellä jollakin tavalla. Varhaiskasvatus on ollut hyvin tilanteeseen mukautuva ja joustava lasten ja lapsiperheiden palvelu − työntekijöistä puhumattakaan. Terveydenhuollon ammattihenkilön koulutuksen saaneet lähihoitajat ovat osoittaneet kameleonttimaisen muuntautumiskykynsä ja ovat siirtyneet sinne, missä tarve on ollut suurin, kun iso osa varhaiskasvatusikäisistä lapsista on hallituksen ohjeen mukaisesti hoidossa kotona. Lastenhoitajia on siirtynyt ainakin kotihoitoon, ikäihmisten palveluasumiseen ja perhetyöhön. Työ on täysin erilaista kuin totuttu päivätyö, mutta monet ovat ottaneet työosoituksen seikkailuna, tilaisuutena katsoa hoitotyön toiselle laidalle.
 
Kaikille tämä siirtyminen ei ole ollut mahdollista, mutta tässä jos missä voi huomata lähihoitajatutkinnon alkuperäisen idean kannattavuuden. Lähihoitajatutkinto on syntynyt ideasta saada työmarkkinoille ammattilaisia, jotka pystyvät lyhyellä perehdyttämisellä siirtymään asiakasryhmästä ja tehtävästä toiseen. Nyt olemme ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa asiaa testataan käytännössä suuressa mittakaavassa. Tästä muuntautumiskyvystä on SuPer muistuttanut aina: lähihoitaja on moniosaaja. Siitä rikkaudesta kannattaa myös pitää kiinni.
 
Varhaiskasvatuksessa on edelleen lapsia myös koronaepidemian aikana. Sitä ei ole suljettu. Varhaiskasvatuksesta on tullut hyvin paljon kysymyksiä suojautumisesta. Koska käytännön kysymyksiin ei ole tullut viranomaistaholta vastausta, ryhtyi eräs jäsenemme viranomaisen kehotuksesta kokoamaan käytännön ohjeita suojautumiseen. Todella monta asiaa listalla onkin ja käytännön tasolta merkittäviä huomioita, jotka olisi hyvä nostaa esille ja keskustella niistä. Näistä huomioista on koottu vinkkejä ja esimerkkejä, joilla voidaan minimoida tartuntaa, koska varhaiskasvatuksessa ei ole esimerkiksi tarvinnut noudattaa yli 10 hengen kokoontumisrajoitusta. SuPer ei ole viranomainen, joten ohjeet eivät ole virallisia vaan ehdotuksia.
 
Monet yleisistä varautumisohjeista ovat mahdottomia toteuttaa varhaiskasvatuksessa ja hoitotyössä, esimerkiksi kahden metrin turvaväli. Varhaiskasvatuksessa otetaan syliin ja silitetään koronasta huolimatta, koska on varhaiskasvatuksen ydintä olla vuorovaikutuksessa, lähellä lasta. Keskeistä on osoittaa, että tästä selvitään yhdessä.
 
Varhaiskasvatuksessa otetaan joka päivä syliin ja silitetään, mutta harkintaa kannattaa käyttää ja suojautua mahdollisuuksien mukaan. Jokaisen on huolehdittava omasta ja läheistensä turvallisuudesta ja samalla meidän kaikkien turvallisuudesta. Erityisesti vinkkejä ja ohjeita kaivataan varhaiskasvatusympäristössä, jossa tullaan lähelle ja kokoonnutaan ryhmiin. Koostettuihin ehdotuksiin varhaiskasvatuksen suojautumisessa pääset tutustumaan SuPer-verkkolehdessä.
 

Kommentit

Lähetä kommentti