Koeaika

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta.
Koeaika on enintään neljä kuukautta kestävä, alle kahdeksan kuukauden työsuhteissa enintään puolet työsuhteen kestosta kestävä ajanjakso, jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Koeaikapurkua ei kuitenkaan saa tehdä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteluilla. Koeaikapurku päättää työsopimuksen heti.