Koeaika

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia heti työsuhteen alusta alkavasta koeajasta. Koeaika voi kestää enintään kuusi kuukautta. Alle 12 kuukauden työsuhteissa koeaika saa olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

Koeajalla sekä työntekijä että työnantaja voi purkaa työsopimuksen. Koeajalla purettu työsopimus päättyy heti. Koeaikapurkua ei kuitenkaan saa tehdä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteluilla.

Katso myös