Määräaikainen työsopimus

Työnantaja voi kirjoittaa työntekijälle määräaikaisen työsopimuksen, jos määräaikaisuudelle löytyy jokin peruste. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi jonkun työntekijän sijaistaminen muun muassa vuosilomien, pitkän sairasloman, vuorotteluvapaan tai äitiysloman johdosta.

Kun solmit määräaikaista työsopimusta, huomioi, että työsopimuksen määräaikaisuus sitoo molempia osapuolia. Näin ollen työsopimusta ei ole mahdollista irtisanoa kesken määräaikaisuuden, ellei työsopimukseen olla erikseen kirjattuna irtisanomisajan ehtoa. Irtisanoutumisen ehto voidaan kirjata, jos työntekijä sitä itse vaatii.

Työnantaja ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta henkilöön liittyvillä syillä.