Määräaikainen työsopimus

Työnantaja voi kirjoittaa työntekijälle määräaikaisen työsopimuksen, mikäli määräaikaisuudelle löytyy jokin peruste. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi jonkun työntekijän sijaistaminen mm. vuosilomien, pitkän sairasloman, vuorotteluvapaan tai äitiysloman johdosta.

Määräaikaista työsopimusta solmiessasi, huomaathan työsopimuksen määräaikaisuuden sitovan molempia osapuolia. Näin ollen työsopimusta ei ole mahdollisuutta irtisanoa kesken määräaikaisuuden, ellei työsopimukseen olla erikseen kirjattuna irtisanomisajan ehtoa. Pääsääntöisesti määräaikaisiin sopimukseen irtisanoutumisen ehto voidaan kirjata työsopimukseen, mikäli työntekijä sitä itse vaatii.

Työnantaja ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta henkilöön liittyvillä syillä.