Määräaikainen työsopimus

Työnantaja voi kirjoittaa työntekijälle määräaikaisen työsopimuksen, jos määräaikaisuudelle löytyy peruste. Peruste voi olla esimerkiksi vuosiloman, pitkän sairasloman, vuorotteluvapaan tai äitiysloman sijaisuus.

Huomioi, että työsopimuksen määräaikaisuus sitoo molempia osapuolia. Näin ollen työsopimusta ei ole mahdollista irtisanoa kesken määräaikaisuuden, ellei työsopimukseen olla erikseen kirjattuna irtisanomisajan ehtoa. Irtisanoutumisen ehto voidaan kirjata, jos työntekijä sitä itse vaatii.

Työnantaja ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta henkilöön liittyvillä syillä.

Katso myös

Työsuhde päätettiin perusteetta – lähihoitajalle korvauksia yli 28 000 euroa