Työsopimuksen tekeminen

Työsopimus voidaan tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti. SuPer suosittelee tekemään työsopimuksen kirjallisesti, sillä siten on mahdollisissa ristiriitatilanteissa helppo tarkastaa mitä työnteosta, palkan maksusta tai työsopimuksen kestosta on sovittu.

Sopimus sitoo molempia työsuhteen osapuolia ja luo työnantajalle ja työntekijälle velvoitteita ja oikeuksia. Työntekijän päävelvoite on työn tekeminen ja työnantajan palkan maksaminen. Työsopimuksen tekemisestä seuraa työnantajalle työnjohto-oikeus, jonka nojalla työnantaja saa päättää miten, missä ja milloin työtä tehdään. Tätä oikeutta rajaa työntekijän työsopimuksessa sovitut ehdot.

Työsopimus voidaan työsopimuslain mukaan tehdä joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai perustellusta syystä määräaikaiseksi. Jos muuta ei ole sovittu, työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Ennen työsopimuksen allekirjoittamista on tärkeää lukea se huolella läpi. Jos sopimuksen sisältö askarruttaa, on se syytä tarkastuttaa luottamusmiehellä. On kuitenkin hyvä muistaa, että työntekijä ei voi luopua lain tai työehtosopimuksen mukaisista oikeuksistaan edes allekirjoittamalla sopimuksen, jolla vähennetään lain tai työehtosopimuksen mukaisia oikeuksia.

Katso myös