Yksityinen työnantaja ja YT-asiat

Yhteistoimintalakia (YT-lakia) noudatetaan työpaikoilla, joissa työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20. Määrän tulee olla 30 joissakin poikkeustapauksissa (kuten työhönoton käytännöt, vuokratyövoiman käyttö, sisäinen tiedotus ja työsäännöt).

Työntekijöiden säännöllistä määrää laskettaessa otetaan huomioon vakituisessa työsuhteessa olevat, osa-aikaiset sekä  määräaikaiset työsuhteet, jos määräaikaiset työntekijät tekevät jonkun vakituisen työntekijän sijaisuutta.

YT-lain tarkoitus

Lain tarkoitus on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Lisäksi tarkoitus on tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja työllistymisen tukemiseksi.

Tiedonsaannin tulee olla oikea-aikaista ja riittävää käsiteltävään asiaan nähden.

YT-neuvottelujen osapuolet

Osapuolina ovat työnantaja ja henkilöstö. Neuvotteluissa osapuolina on työntekijä, jota asia koskee ja hänen esimiehensä tai henkilöstöryhmän edustaja(t) ja/tai työnantajan edustaja(t).

Henkilöstöryhmien edustaja on yleensä luottamusmies (työehtosopimuksen mukaan valittu) tai luottamusvaltuutettu ja turvallisuus- ja terveysasioissa mukana on myös työsuojeluvaltuutettu.

Työpaikalla voidaan valita myös yhteistoimintaedustaja.

Yhteistoiminta-asioina käsitellään:

  • yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt
  • liikkeen luovutus (tiedottamisvelvollisuus ja velvollisuus vuoropuheluun)
  • työvoiman käytön vähentäminen, lomauttaminen ja osa-aikaistaminen.


Lue lisää:
Työvoiman vähentämisestä 
Neuvotteluista
Lomauttamisesta