Yksityinen työnantaja ja YT-asiat

Yhteistoimintalakia (YT-lakia) noudatetaan työpaikoilla, joissa työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20. Määrän tulee olla 30 joissakin poikkeustapauksissa, (kuten työhönoton käytännöt, vuokratyövoiman käyttö, sisäinen tiedotus ja työsäännöt).

Työntekijöiden säännöllistä määrää laskettaessa otetaan huomioon vakituisessa työsuhteessa olevat, osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet, jos he tekevät jonkun vakituisen työntekijän sijaisuutta.

YT-lain tarkoituksena on edistää yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksia asioista, jotka koskevat oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista.

Ideana on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Lisäksi tarkoitus on tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja työllistymisen tukemiseksi.

YT-neuvottelujen osapuolet

Osapuolina ovat työnantaja ja henkilöstö. Neuvotteluissa osapuolina on työntekijä, jota asia koskee ja hänen esimiehensä tai henkilöstöryhmän edustaja(t) ja/tai työnantajan edustaja(t).

Henkilöstöryhmien edustaja on yleensä luottamusmies (työehtosopimuksen mukaan valittu) tai luottamusvaltuutettu, ja turvallisuus- ja terveysasioissa mukana on myös työsuojeluvaltuutettu. Työpaikalla voidaan valita myös yhteistoimintaedustaja.

YT-asiat:

1.  yrityksen tai sen osan lopettaminen, siirtäminen toiselle paikkakunnalle taikka sen toiminnan laajentaminen tai supistaminen
2.  kone- ja laitehankinnat
3.  palvelutoiminnan tai tuotevalikoiman muutos
4.  muut vastaavat yritystoiminnan muutokset
5.  työn järjestelyt
6.  ulkopuolisen työvoiman käyttö

Lue lisää:
Työvoiman vähentämisestä >>
Neuvotteluista >>