Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

Yhteistoiminta-asiat voivat koskea työtä, työympäristöä tai työyhteisöä. Yhteistoiminnassa voidaan käsitellä joko vallitsevaa tilannetta tai tulevaa muutosta.

Yhteistoiminta-asioita on käsiteltävä yhteistoiminnan tavoitteiden kannalta riittävän ajoissa. Tiedonsaannin on oltava riittävää sekä oikea-aikaista käsiteltävään asiaan nähden.

Työpaikalla tulee yhteistoiminnassa käsitellä muun muassa seuraavia asioita:

  • Työnantajan työnjohtovallan piiriin kuuluvat työntekijöiden asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä.
  • Työmenetelmien, töiden järjestelyjen ja työtilojen järjestelyjen muutokset sekä siirrot tehtävistä toisiin sekä säännöllisen työajan järjestelyt.
  • Harkitessa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.
  • Työn ja työpaikan vaarojen ja riskien arvioinnin tavoitteet, periaatteet ja menetelmät.
  • Työterveyshuollon toiminta (muun muassa työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelma, työterveyshuollon järjestämistavan muuttaminen).