Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

Yhteistoiminta-asiat voivat koskea työtä, työympäristöä tai työyhteisöä. Yhteistoiminnassa voidaan käsitellä joko vallitsevaa tilannetta tai tulevaa muutosta.

Työnantajalla ja henkilöstöllä tai sen edustajilla on velvollisuus käydä työpaikalla säännöllistä vuoropuhelua. Vuoropuhelussa voidaan käsitellä muun muassa yrityksen tai yhteisön taloudellista tilannetta, työpaikan sääntöjä ja käytäntöjä, henkilöstön rakennetta ja osaamistarpeita ja työhyvinvointia.

Ennen kuin työnantaja tekee päätöksen henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavista asioista kuten työvoiman vähentämisestä, hänen on neuvoteltava työntekijöiden edustajien tai työntekijöiden kanssa.

Yhteistoimintalaissa tätä neuvotteluprosessia kutsutaan muutosneuvotteluiksi.

Työpaikalla tulee yhteistoiminnassa käsitellä muun muassa seuraavia asioita:

  • Työnantajan työnjohtovallan piiriin kuuluvat työntekijöiden asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä.
  • Työmenetelmien, töiden järjestelyjen ja työtilojen järjestelyjen muutokset, siirrot tehtävistä toisiin sekä säännöllisen työajan järjestelyt.
  • Harkitessa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen tai työehtojen olennaiseen yksipuoliseen muuttamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.
  • Työn ja työpaikan vaarojen ja riskien arvioinnin tavoitteet, periaatteet ja menetelmät.
  • Työyhteisön kehittämissuunnitelma, jota tulee ylläpitää työyhteisön suunnitelmalliseksi ja pitkäjänteiseksi kehittämiseksi säännöllisessä vuoropuhelussa.
  • Työterveyshuollon toiminta (muun muassa työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelma, työterveyshuollon järjestämistavan muuttaminen).