18.5.2017

KunTeko 2020 -hankkeen julkaisu ilmestynyt – lue miten kuntatyötä on kehitetty
KunTeko 2020 -ohjelman Tekojen Torilta löytyy jo lähes 200 kuntaorganisaatioiden itsensä ilmoittamaa kehittämistekoa.
Nyt ilmestyvässä uudessa julkaisussa Tekoja ja tekijöitä kerrotaan syvällisemmin työelämän kehittämisestä.

Tekoja ja tekijöitä porautuu kuntatyön ongelmatiikkaan, ja tuo esiin millaisin työkaluin ja neuvoin kuntatyötä kehitetään Kemissä, Ikaalisissa, Laukaassa ja Tyrnävällä.

Julkaisussa ääneen ovat päässeet niin kunnanjohtajat, esimiehet kuin työntekijätkin. Ensimmäisessä julkaisussa mukana on muun muassa Laukaan vanhustenhoidon parantajat ja Tyrnävä, joka on aktiivisesti lähtenyt kehittämään työhyvinvointia.

”Kunnissa tehdään loistavaa työtä ja haluamme tehdä sen näkyväksi. Muiden esimerkeistä voi ottaa oppia ja saada vinkkejä oman työn kehittämiseen. Tekojen Torille tekoja ilmoittaneille tehdystä kyselystä selvisi, että enemmistö kirjoittajista lukee myös muiden julkaisemia tekoja ja neljäsosaan tekojen ilmoittajista on oltu yhteydessä. Tulos kuvastaa sitä, että Tekojen Tori toimii hyvien käytäntöjen levittäjänä", kertoo KunTekon ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Tekoja ja tekijöitä -julkaisuun lisätään uusia artikkeleita eri puolelta Suomea vuoden loppuun saakka. 


KunTeko 2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelmassa parannetaan tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Ohjelma on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, KoHon ja Kunta-alan unionin valtakunnallinen hanke. Päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.