8.10.2018

Opas auttaa ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Ihmiskauppa on vakava rikos ja ihmisoikeusrikkomus.

Ihmiskaupassa hyväksikäytetään haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä pää­sääntöisesti taloudellisen hyödyn saamiseksi. Uhri voi olla aikuinen tai lapsi, suomalainen tai ulkomaan kansalainen.

Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ihmiskaupan uhrin tunnistamiseen ja palveluohjaukseen on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Oppaassa kerrotaan miten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tunnistaa mahdollisia ihmiskaupan merkkejä asiakastilanteessa. Samalla annetaan ohjeet myös siihen, miten asiakas tarvit­taessa ohjataan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestel­män piiriin.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on ollut mukana tuottamassa opasta osana HOIKU-hanketta.

Tutustu oppaaseen tästä »

Tutustu HOIKU-hankkeeseen tästä »