Arbetslöshetsdagpenning i stället för arbetslöshetspension

I stället för arbetslöshetspension finns arbetslöshetsdagpenning som betalas till arbetslösa fram tills att de fyller 65 år.

Utkomsten för äldre arbetslösa, födda 1950 eller senare, tryggas med tilläggsdagar inom arbetslöshetsskyddet. Till personer födda mellan 1950 och 1954 betalas arbetslöshetsdagpenning fram tills att de fyller 65 år ifall de har fyllt 59 år innan maximitiden på 500 dagar uppnås.

Personer födda 1955 eller senare har rätt till tilläggsdagar om de har fyllt 60 år innan maximitiden uppnås. Rätten till tilläggsdagar förutsätter att personen har arbetat i minst fem år under de föregående 20 åren.

Arbetslösa personer kan gå i ålderspension efter eget val i 62–65 års ålder.