Pensionsanstalter

Ansvariga anstalter för olika pensionssystem:

Pensionsanstalten Keva
(arbetstagare inom kommunsektorn, staten, evangelisk-lutherska kyrkan och FPA)

Pensionsrådgivning 020 614 2837
Frågor om pensionsutbetalning 020 614 2631
www.keva.fi

Pensionsskyddscentralen
(pensioner för den privata sektorn)

Arbetspensionsrådgivning 029 411 2801, elakekysymykset(at)etk.fi
FöPL-rådgivning för företagare 029 411 2804
Begäran om pensionsutdrag 029 411 2825
www.etk.fi