Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus

Lähi- ja perushoitajien salassapitovelvollisuudesta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.  

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuudella tarkoitetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivulliselle kertoa asiakkaisiin tai potilaisiin tai heidän läheisiinsä liittyviä asioita ilman lupaa. Salassapitovelvollisuus ei pääty hoitosuhteen tai työsuhteen päättyessä.

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus lähihoitajan työssä liittyy myös potilas- ja asiakasasiakirjoihin ja niiden luovuttamiseen. Tietojen luovuttamista on myös asiakkaan tai potilaan tietojen jättäminen ulkopuolisten saataville.

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee myös opiskelijoita ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa työskenteleviä.