Määräaikaiset työsuhteet ja tasa-arvo

Sosiaali- terveydenhuoltoalalla tehdään Suomessa paljon töitä määräaikaisissa työsuhteissa, koska sijaistyövoiman tarve on suuri naisvaltaisella alalla perhevapaiden suuren määrän vuoksi.

Määräaikaiset palvelussuhteet ovat erityisesti nuorten naisten ongelma. Niistä syntyy tasa-arvokysymys, koska vakituisen työpaikan puuttuminen vaikeuttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja aiheuttaa taloudellista epävarmuutta. Se myöhentää myös perheen perustamista.

SuPer puuttuu tiukasti perusteettomiin määräaikaisuuksiin ja vaatii työnantajaa kohtelemaan määräaikaisia yhdenvertaisesti suhteessa vakituisiin työntekijöihin. Superilaiset luottamusmiehet neuvottelevat säännöllisesti työnantajien kanssa pitkään määräaikaisina työskennelleiden jäsenten vakinaistamisesta.

SuPer tutkii vuosittain useiden määräaikaisten työsuhteiden perusteet ja tarvittaessa riitauttaa perusteettomat ketjutukset oikeudessa.