Perheen perustaminen

Jos olet raskaana, suunnittelet perheenlisäystä tai olet perhevapaalla, sinun on hyvä tietää:

 • sinulla ei ole velvollisuutta kertoa työnhakutilanteessa raskaudestasi, vanhemmuudestasi eikä perheenperustamissuunnitelmistasi, eikä niistä saa myöskään kysyä sinulta.
 • sinun täytyy kertoa työnantajalle raskaudestasi siinä vaiheessa, kun sinut on valittu tehtävään, jos työstä on vaaraa sinulle tai sikiölle. Työnantajan on näissä tilanteissa selvitettävä ja toteutettava tarpeelliset työsuojelulliset toimenpiteet. Koska raskaus ei ole pysyvä olotila, se ei ole peruste olla valitsematta työntekijää työtehtäviin, joista saattaa aiheutua työntekijälle tai sikiölle vaaraa.
 • työhönottopäätökseen ei saa vaikuttaa
  • työntekijän raskaus
  • se, että työntekijällä on lapsia
  • se, että työntekijä on perhevapaalla tai aikoo jäädä perhevapaalle.
 • työnantajalle on ilmoitettava raskaudesta viimeistään 2 kuukautta ennen äitiysvapaan aiottua alkamisaikaa.
 • työsopimustasi ei saa päättää raskauden takia. Myös raskauden takia tehty koeaikapurku on syrjintää.
 • työsuhdetta ei saa rajata kestämään vain äitiys- tai perhevapaan alkuun eikä raskaus tai vanhemmuus saa muutenkaan vaikuttaa työsuhteen pituuteen.
 • jos olet määräaikaisessa työsuhteessa, raskautesi ei saa estää työsopimuksesi jatkamista tai työsuhteesi vakinaistamista.
 • sinua ei saa syrjiä raskauden tai perhevapaan takia tehtävien jaossa, palkkauksessa, urakehityksessä tai koulutuksiin valittaessa.
 • jos työpaikallasi tapahtuu muutoksia perhevapaasi aikana, sinut pitää ottaa huomioon samalla tavalla kuin muutkin työntekijät.
 • sinut voidaan irtisanoa perhevapaan aikana taloudellisista tai tuotannollisista syistä, vain jos työnantajan toiminta lakkaa kokonaan.
 • kun palaat perhevapaalta töihin, sinulla on ensisijaisesti oikeus jatkaa entisissä työtehtävissäsi entisin työsuhteen ehdoin.

Lue lisää: