Tasa-arvosuunnitelma

Hyvin laadittu tasa-arvosuunnitelma on konkreettinen väline työelämän tasa-arvon edistämiseen. Tasa-arvosuunnitelma on tehtävä, jos työnantajan palveluksessa työskentelee vähintään 30 työntekijää. Varhaiskasvatuksen toimipaikassa on laadittava vuosittain tasa-arvosuunnitelma 1.6.2023 alkaen riippumatta työntekijöiden lukumäärästä.

Suunnitelman tekemisestä vastaa työnantaja, mutta henkilöstön edustajat ovat luonnollisesti mukana sen laatimisessa sekä päivittämisessä. Tasa-arvosuunnitelma voi olla omana suunnitelmanaan tai se voidaan sisällyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.

Useilla työpaikoilla on erillinen tasa-arvotyöryhmä, joka seuraa tasa-arvosuunnitelmissa sovittujen toimenpiteiden toteutumista.

SuPer suosittelee kaikkia työpaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman, vaikkei laki sitä edellyttäisikään. Tasa-arvon toteutuminen on tärkeää jokaiselle työpaikalle ja vain suunnitelmallisella työllä saadaan toteutettua todellinen tasa-arvo.

Tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvällä palkkakartoituksella saadaan näkyviksi mahdolliset sukupuolesta johtuvat palkkaerot. Palkkakartoituksessa tulisikin eritellä palkkaerojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä kattavasti. Tätä kautta työpaikalla voidaan suunnata palkkausta niin, että naisten ja miesten palkkauksellinen eriarvoisuus vähenee.

Lue lisää: