Miten toimia syrjintätilanteessa?

Jos koet tulleesi syrjityksi työssä tai työnhakutilanteessa, kannattaa sinun ensin kysyä työnantajalta perustetta sille, miksi sinua kohdellaan muiden kanssa eri tavalla.

Sukupuolisyrjintätilanteissa selvitys on annettava tasa-arvolain perusteella ja se on annettava myös sukupuolisyrjinnästä väitteen esittävälle työnhakijalle. Jos työnantajan antaman selvityksen jälkeenkin asia tuntuu epäselvältä, voit pyytää työpaikkasi luottamusmiestä selvittämään, onko eriarvoiseen asemaan asettamiselle ollut asiallista syytä.

Jos asia ei ratkea paikallisesti, voit joko itse tai luottamusmiehen välityksellä ottaa yhteyttä SuPerin edunvalvontayksikköön, jossa selvitetään onko sinua syrjitty. Jos selvittelyn perusteella todetaan syrjintää tapahtuneen, vaaditaan työnantajalta korvauksia syrjinnän johdosta.

Palkkasyrjintäasioiden selvittelyssä luottamusmiehillä on tasa-arvolain ja työehtosopimusten mukaan mahdollisuus saada työnantajalta palkkatietoja.

Hyvitys syrjinnästä

Syrjityllä on tasa-arvolain perusteella oikeus saada työnantajalta hyvitystä syrjinnästä. Työsyrjintä on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Työnantajan edustaja voidaan siis tuomita sakkoon tai vankeuteen työsyrjinnästä.

Luottamusmies apuna

Luottamusmies tai muu henkilöstön edustaja osallistuu tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen tekemiseen.

Luottamusmieheltä saa apua, kun selvitetään:

  • työhönottotilanteeseen liittyvää syrjintää
  • tehtävään tai koulutukseen valinnan yhteydessä tapahtunutta syrjintää
  • palkkasyrjintää
  • sukupuolisyrjintää
  • syrjintää työsuhteen ehdoissa ja töiden jakamisessa.

Luottamusmiehellä on oikeus saada:

  • palkkaa ja työehtoja koskevia tietoja yksittäisestä työntekijästä tämän suostumuksella
  • työntekijäryhmän palkkauksesta ilman suostumusta
  • tasa-arvovaltuutetun toimiston kautta, jos yksittäinen työntekijä kieltää palkkatietojensa luovuttamisen.

Lisätietoa:

Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Tasa-arvotiedon keskus Minna
Yhdenvertaisuus.fi
Työterveyslaitos
Työsuojeluhallinto 
​Tasa-arvolaki, syrjintä ja sukupuolen moninaisuus (Esite 2015)