Miten toimia syrjintätilanteessa?

Jos koet tulleesi syrjityksi työssä tai työnhakutilanteessa, kannattaa sinun ensin kysyä työnantajalta perustetta sille, miksi sinua kohdellaan muiden kanssa eri tavalla.

Sukupuolisyrjintätilanteissa selvitys on annettava tasa-arvolain perusteella ja se on annettava myös sukupuolisyrjinnästä väitteen esittävälle työnhakijalle. Jos työnantajan antaman selvityksen jälkeenkin asia tuntuu epäselvältä, voit pyytää työpaikkasi luottamusmiestä selvittämään, onko eriarvoiseen asemaan asettamiselle ollut asiallista syytä.

Jos asia ei ratkea paikallisesti, voit joko itse tai luottamusmiehen välityksellä ottaa yhteyttä SuPerin edunvalvontayksikköön, jossa selvitetään onko sinua syrjitty. Jos selvittelyn perusteella todetaan syrjintää tapahtuneen, vaaditaan työnantajalta korvauksia syrjinnän johdosta.

Palkkasyrjintäasioiden selvittelyssä luottamusmiehillä on tasa-arvolain ja työehtosopimusten mukaan mahdollisuus saada työnantajalta palkkatietoja.

Hyvitys syrjinnästä

Syrjityllä on tasa-arvolain perusteella oikeus saada hyvitystä työnantajalta syrjinnästä. Hyvitys on vähintään 3 740 €, eikä sille ole säädetty maksimimäärää lukuun ottamatta työhönottotilanteita, joissa kantaja ei ole ollut kaikkein ansioitunein hakijoista, mutta kuitenkin ansioituneempi kuin valituksi tullut. Yhdenvertaisuuslain perusteella syrjityllä on oikeus saada hyvitystä enintään 16 430 € (hyvitystä ei tuomita kielen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella tapahtuneesta syrjinnästä).

Hyvitys ei ole vahingonkorvausta, vaan korvasta syrjinnän aiheuttamasta loukkauksesta. Mitään vahinkoa ei siis tarvitse aiheutua syrjinnästä. Hyvitystä on vaadittava kanteella työnantajan kotipaikan alioikeudessa kahden vuoden sisällä syrjinnän tapahtumisesta. Jos syrjinnästä on aiheutunut syrjitylle myös konkreettista taloudellista vahinkoa, on työnantajalta mahdollista vaatia hyvityksen lisäksi myös vahingonkorvausta.

Työsyrjintä on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Työnantajan edustaja voidaan siis tuomita sakkoon tai vankeuteen työsyrjinnästä.

Luottamusmies apuna

Luottamusmies tai muu henkilöstön edustaja osallistuu tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen tekemiseen.

Luottamusmieheltä saa apua, kun selvitetään:

  • työhönottotilanteeseen liittyvää syrjintää
  • tehtävään tai koulutukseen valinnan yhteydessä tapahtunutta syrjintää
  • palkkasyrjintää
  • sukupuolisyrjintää
  • syrjintää työsuhteen ehdoissa ja töiden jakamisessa.

Luottamusmiehellä on oikeus saada:

  • palkkaa ja työehtoja koskevia tietoja yksittäisestä työntekijästä tämän suostumuksella
  • työntekijäryhmän palkkauksesta ilman suostumusta
  • tasa-arvovaltuutetun toimiston kautta, jos yksittäinen työntekijä kieltää palkkatietojensa luovuttamisen.

Lisätietoa:

Tasa-arvovaltuutetun toimisto >>
Tasa-arvotiedon keskus Minna >>
Yhdenvertaisuus.fi >>
Työterveyslaitos >>
Työsuojeluhallinto>>
​Tasa-arvolaki, syrjintä ja sukupuolen moninaisuus (Esite 2015)

 

SuPer huolehtii siitä, että jäsenten etua työpaikoilla valvovat henkilöstön edustajat saavat koulutusta myös tasa-arvoasioissa.