Tasa-arvon edistäminen

Työnantajalla on velvollisuus edistää tasa-arvoa muun muassa mahdollistamalla naisten ja miesten hakeutuminen ja sijoittuminen eri tehtäviin sekä edistämällä molempien sukupuolten yhtäläisiä urakehitysmahdollisuuksia.

Työnantajan tehtävänä on myös kehittää työoloja niin, että työt soveltuvat sekä miehille että naisille. Tasa-arvon edistämistä on myös se, että helpotetaan työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista muun muassa sujuvilla perhevapaakäytännöillä ja työajan joustoilla.

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijä ei joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Sosiaali- ja terveysalalla tästä velvollisuudesta huolehtimisessa on paljon toivomisen varaa.

Lisätietoa:

Keskusjärjestöjen suositus työn ja perheen yhteensovittamisesta 18.11.2013

Tasa-arvolaki 2015 (Sosiaali ja terveysministeriön esite 2015) 
 
Esitteet koskien sukupuolivähemmistöjen syrjintää ja sen ennaltaehkäisyä:

Tasa-arvolaki, viranomaiset ja sukupuolen moninaisuus (esite 2015)
Tasa-arvolaki, oppilaitokset ja sukupuolen moninaisuus (esite 2015)
Tasa-arvolaki, työpaikat ja sukupuolen moninaisuus (esite 2015)
Tasa-arvolaki, syrjintä ja sukupuolen moninaisuus (esite 2015)