Palkat: Avaintyönantajat AVAINTA ry:n tes (AVAINTES)

AVAINTES, palkankorotukset vuonna 2024

  • 1.2.2024  yleiskorotus 0,3 %
  • 1.5.2024  yleiskorotus 3,1%
  • 1.10.2024 paikallinen järjestelyerä 0,3 %

1.10.2024 maksettavan paikallisen järjestelyerän suuruus on 0,3 %:ia jäsenyhteisön AVAINTES:n piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. Järjestelyerää koskevat neuvottelut tulee käydä 31.8.2024 mennessä.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijainen tavoite on paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen ja työvoiman saatavuus. Paikallinen järjestelyerä käytetään työntekijöiden henkilökohtaisten peruspalkkojen korottamiseen. Jollei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän kohdentamisesta peruspalkkojen korotuksiin.