Muut työehtosopimukset

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Peruspalkka

  • 1.8.2020 lukien työntekijöiden peruspalkkoja tai siihen rinnastettavia kuukausipalkkoja korotetaan 1,24 %:n yleiskorotuksella.
  •  1.4.2021 lukien työntekijöiden peruspalkkoja tai siihen rinnastettavia kuukausipalkkoja korotetaan 1,8 %:n yleiskorotuksella.


SEURE henkilöstöpalvelut Oy

1.8.2020 lukien tuntipalkkoja korotetaan 1,22 prosenttia 1.4.2021 lukien tuntipalkkoja korotetaan 1,8 prosenttia.


Sairaankuljettajia koskeva työehtosopimus

Yleissitova, sairaankuljetustyö:

palkkaryhmä SK3

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammashoitajat, hammaslääkärien työnantajayhdistyksen jäsenen palveluksessa

Plus Terveyshammaslääkärit Oy

Yrityksen palveluksessa olevat hammashoitajat