Palkat: Yksityisen terveyspalvelualan tes

Yleissitova työehtosopimus (lääkäri- ja työterveysasemat, yksityiset sairaalat, terveyskylpylät, kuntoutuslaitokset ja terveydenhuollon kliiniset laboratoriot, em. yrityksiin kuuluvat laboratorio-, röntgen- ja fysikaaliset hoitolaitokset).

Vähimmäispalkka/palkkahinnoittelun alaraja

1.5.2022 alkaen: Pääkaupunkiseutu 2189,87 €/kk, muu Suomi 2134,72 €/kk
1.10.2022 alkaen: Pääkaupunkiseutu 2233,67 €/kk, muu Suomi 2177,41 €/kk 

Yksityisen terveyspalvelualan palkkataulukot 2022–2023 (PDF) (pätee vuoden 2022 osalta, vuoden 2023-2024 sopimusratkaisussa sovittu vuoden 2023 palkankorotuksista tästä poiketen)

Yksityinen terveyspalvelualan työehtosopimus (TPTES), palkankorotukset 2023

Kertaerä kesäkuussa 2023

Kertaerän suuruus on 450 euroa ja se maksetaan kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.5.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä.

Kertaerä maksetaan myös, jos työntekijä on lomautettuna, sairaana tai perhevapaalla.

Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Osa-aikatyön prosentti lasketaan 1.5.-31.5.2023 työajan mukaan. Vaihtelevaa työaikaa tekevien osalta työaika lasketaan 3 kk tarkastelujaksolta helmi-huhtikuu (1.2.2023 - 30.4.2023).

Kertaerää ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ennen kertaerän maksuajankohtaa. Kertaerä maksetaan kuitenkin, jos työntekijä on irtisanoutunut jäädäkseen vanhuuseläkkeelle.

Kertaerää ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun muassa vuosilomapalkkaa, ylityökorvausta tai keskituntiansiota laskettaessa.

Palkankorotukset vuodelle 2023

Palkankorotukset vuodelle 2023 ovat yhteensä 2,95 %. Korotukset toteutetaan seuraavasti:

1.11.2023 toteutetaan yleis- ja taulukkokorotus 1,9 %. Yleiskorotus korottaa työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja.

1.11.2023 lukien jaetaan paikallinen erä, joka on suuruudeltaan 0,315 % sekä työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korottava yleiskorotus 0,735 %. Paikallinen erä lasketaan syyskuun 2023 palkkasummasta.

Edellä mainitut korotukset lasketaan erikseen työntekijän 31.10.2023 voimassa olevasta palkasta siten, etteivät korotukset kertaannu.

Mikäli paikallisen erän jaosta ei päästä sopuun 31.10.2023 mennessä, ei yleiskorotusta 0,735 % jaeta 1.11.2023, vaan paikallisen erän osuus sekä edellä tarkoitettu yleiskorotus jaetaan yhteenlaskettuna yleiskorotuksena (1,05 %) 1.2.2024. Tällöin korotus kohdistuu työntekijöiden 31.1.2024 voimassa oleviin henkilökohtaisiin palkkoihin.

Työnantaja voi halutessaan antaa korotuksen joko kokonaan tai osittain etukäteen, kuitenkin aikaisintaan 1.6 alkaen, jolloin aiemmin annettu korotus vähennetään 1.11.2023 korotusprosentista.

Paikallisen erän jakamisen ohje löytyy tästä.

TPTES-palkkaustyöryhmän raportti 29.4.2024 löytyy tästä.