Palkat: Yksityisen sosiaalipalvelualan tes

Yleissitova työehtosopimus (sosiaalialan palveluyksiköissä työskentelevät työntekijä).

Vähimmäispalkka/palkkahinnoittelun alaraja 1.6.2018 alkaen on 18 C ja 1.6.2019 alkaen 18 C ja 19 C.
 

Yksityisen sosiaalipalvelualan G-palkkataulukko alkaen 1.4.2018