Työttömyyseläke

Työttömyyseläkkeen tilalla on työttömyyspäiväraha

Työttömyyseläkkeen tilalla on työttömyyspäiväraha, jota maksetaan työttömälle 65 ikävuoteen saakka.

Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneiden ikääntyneiden työttömien toimeentulo on turvattu työttömyysturvan lisäpäivillä. Vuosina 1950–1954 syntyneelle maksetaan työttömyyspäivärahaa 65-vuotiaaksi saakka, mikäli hän on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä.

Vuonna 1955-1956 syntyneellä on oikeus lisäpäiviin, mikäli hän on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä. Lisäpäiväoikeus edellyttää, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta edellisten 20 vuoden aikana.

Vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneellä on oikeus lisäpäiviin, mikäli hän on täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä. Lisäpäiväoikeus edellyttää, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta edellisten 20 vuoden aikana.

Työtön voi jäädä vanhuuseläkkeelle valintansa mukaan 62–65-vuotiaana.