Lisäpäivät

Lisäpäivät ja muutosturva

Lisäpäivät poistuvat asteittain

Lisäpäiviksi kutsutaan ansiopäivärahaa, jota maksetaan työttömälle 65 ikävuoteen saakka.

Vuosina 1957–1960 syntyneillä on oikeus lisäpäiviin, mikäli hän on täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä. Lisäpäiväoikeus edellyttää, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta edellisten 20 vuoden aikana.

Vuosina 1961–1962 syntyneillä on oikeus lisäpäiviin, mikäli hän on täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä. Lisäpäiväoikeus edellyttää, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta edellisten 20 vuoden aikana.

HUOMIOITHAN, että työttömyyspäivärahan lisäpäivistä ollaan luopumassa asteittain, lue tarkemmat tiedot täältä

 

Muutosturva

Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneillä ei ole oikeutta lisäpäiviin, vaan tilalle on tullut yli 55-vuotiaiden muutosturva.

Muutosturvaan on oikeus henkilöllä, joka on täyttänyt 55 vuotta ja joka on irtisanottu tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla. Lisäksi edellytetään, että henkilö on työskennellyt nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta.