Jämställdhetsplan

En väl uppgjord jämställdhetsplan är ett konkret verktyg för att främja jämställdheten i arbetslivet. På många arbetsplatser finns en separat jämställdhetsarbetsgrupp som följer upp hur de åtgärder som avtalats i jämställdhetsplanen genomförs.

En jämställdhetsplan ska göras upp om arbetsgivaren har minst 30 anställda. Arbetsgivare ansvarar för att planen görs upp, men företrädare för personalen medverkar givetvis i uppgörandet och uppdateringar av planen. Jämställdhetsplanen kan vara en separat plan eller inkluderas i personal- och utbildningsplanen eller arbetarskyddets verksamhetsplan.

SuPer uppmanar alla arbetsplatser att göra upp en jämställdhetsplan även om detta inte krävs i lagen. Det är viktigt för alla arbetsplatser att jämställdheten förverkligas och en verklig jämställdhet kan endast förverkligas genom systematiskt arbete.

Med hjälp av en lönekartläggning som inkluderas i jämställdhetsplanen kan eventuella löneskillnader på grund av kön göras synliga. I lönekartläggningen borde man specificera faktorer som bidrar till uppkomsten av löneskillnader på ett omfattande sätt. På detta sätt kan lönesättningen på arbetsplatsen riktas in så att ojämställdheten i löner mellan kvinnor och män minskar.