Tilapäinen hoitovapaa

Sairaan lapsen hoitaminen

Työntekijällä on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää lapsen hoitoa tai hoidon järjestämistä varten.

Edellytyksenä on, että:

  • lapsi on sairastunut äkillisesti
  • lapsi on alle 10-vuotias, kunta-alalla ja hyvinvointialueilla alle 12-vuotias.

Osassa työehtosopimuksista on sovittu, että vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan yli 10-vuotiasta vammaista lastaan. 

Lapselle etukäteen sovitut tarkastukset ja leikkaukset eivät oikeuta tilapäiseen hoitovapaaseen, koska kyseessä ei ole lapsen äkillinen sairastuminen. Näissä tapauksissa työstä poissaolosta sovitaan työnantajan kanssa.

Tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää

Tilapäistä hoitovapaata myönnetään äkillistä sairastumistapausta kohti kerrallaan enintään neljä työpäivää, joista kolme on palkallisia.

Mikäli lapsi sairastuu perjantaina, työntekijä saa olla poissa töistä neljä työpäivää eli perjantain, maanantain, tiistain ja keskiviikon. Jos työntekijällä olisi viikonloppuna töitä, työntekijän pitää palata työhönsä tiistaina.

Jos lapsen sairaus jatkuu neljä työpäivää pidempään, on poissaolon jatkumisesta sovittava työnantajan kanssa tai järjestettävä joku muu hoitamaan lasta.

Tilapäinen hoitovapaa ja palkanmaksu  

SOTE-sopimus, KVTES ja AVAINTES:

  • Palkka maksetaan enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien.
  • Palkallista aikaa ovat sairastumispäivää seuraavat kolme peräkkäistä kalenteripäivää riippumatta siitä, ovatko ne työpäiviä vai eivät.

SOSTES:n, TPTES:n, YTHS:n työehtosopimus:

  • Palkka maksetaan enintään kolmelta työpäivältä.

Kuka voi jäädä tilapäiselle hoitovapaalle?

Tilapäiselle hoitovapaalle voi jäädä lapsen vanhempi tai huoltaja. Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa (etävanhempi).

Tilapäisellä hoitovapaalla vain toinen vanhemmista kerrallaan

Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut vanhemmat eivät saa yhtäaikaisesti jäädä hoitamaan sairastunutta lasta. Tämä koskee myös tilanteita, joissa toinen vanhemmista on ollut yövuorossa ja toisella vanhemmalla olisi aamuvuoro.

Tilapäinen hoitovapaa on yleensä mahdollista vain, jos lapsen molemmat vanhemmat ovat työssä kodin ulkopuolella. Työssä käyvällä vanhemmalla ei yleensä ole oikeutta hoitovapaaseen, jos toinen vanhemmista on esimerkiksi opintovapaalla.

Työnantajalle ilmoittaminen

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin mahdollista. Työntekijän on pyydettäessä osoitettava poissaolon syy yleensä lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksella.

Työnantaja voi myös pyytää selvitystä siitä, ettei toinen vanhemmista ole voinut jäädä kotiin hoitamaan sairastunutta lasta. Selvitykseksi riittää suullinen selvitys toisen vanhemman esteestä hoitaa sairastunutta lasta.

Lapsen hoitaminen, kun toinen vanhempi on sairauslomalla

Työssä käyvällä vanhemmalla ei yleensä ole oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen, vaikka kotona oleva vanhempi ei voi esimerkiksi sairautensa vuoksi hoitaa lasta. Tällaisessa tilanteessa voi soveltua työsopimuslain säännös poissaolosta pakottavasta perhesyystä. Poissaolo on palkaton.