Määräaikainen työsopimus

Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä, jos siihen on perusteltu syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi sijaisuus. Työsopimus voidaan solmia määräaikaiseksi myös työntekijän aloitteesta.

Työnantajan aloitteesta ja ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana.

Määräaikaiselle työsopimukselle tulee olla perusteltu syy

Ei ole säädetty, kuinka monta määräaikaista työsopimusta saa tehdä peräkkäin, vaan kullekin määräaikaiselle sopimukselle tulee olla perusteltu syy.

Jos epäilet, että olet laittomassa määräaikaisessa työsuhteessa, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen. Luottamusmies arvioi edellytykset työsuhteen vakinaistamiseksi ja tarvittaessa neuvottelee työnantajan kanssa. Jos neuvottelut eivät johda vakinaistamiseen, luottamusmies voi siirtää asian SuPerin juristin selvitettäväksi.

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa ainoastaan silloin, jos irtisanomisen mahdollisuudesta on työsopimuksessa nimenomaisesti sovittu. Muussa tapauksessa määräaikaista työsopimusta ei voida irtisanoa, vaan työsopimus päättyy sopimuskauden lopussa.