Runkosopimus

Runkosopimus tai puitesopimus

Runko- ja puitesopimukset ovat vaihtoehtoisia nimityksiä samalle asialle. Puite- tai runkosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa sovittuja työsuhteen ehtoja noudatetaan erikseen työnantajan ja työntekijän välillä sovittavissa määräaikaisissa työsuhteissa eli niin sanotuissa keikoissa.

Puite- tai runkosopimus ei siis ole työsopimus, vaan työnantaja ja työntekijä tekevät jokaisesta määräaikaisesta työsuhteesta erikseen oman työsopimuksensa.

SuPer suhtautuu runko- tai puitesopimusten solmimiseen kielteisesti, koska niihin liittyy useita epäkohtia:

  • Runko- tai puitesopimuksen perusteella työnantajalla ei siis ole velvollisuutta tarjota ollenkaan työtä työntekijälle.
  • Työhön kutsutaan usein lyhyellä varoitusajalla.
  • Työvuoroista kieltäytyminen voi johtaa siihen, ettei työtä enää jatkossa tarjota tai työtunteja vähennetään.
  • Palkka maksetaan ainoastaan tehdyiltä työtunneilta.
  • Työntekijän työsuhde ei lähtökohtaisesti jatku keikkojen välillä. Se vaikuttaa muun muassa työsuhde-etuuksien määrään, kuten vuosilomien kertymiseen.

Työnantajien tarkoitus runko- tai puitesopimusten käyttämiselle on sama kuin niin sanotuissa nollatuntisopimuksissa.