8.11.2018

TEM: Työelämä 2020 -hanke haastaa työpaikat tunniksi luottamuksen äärelle

Luottamustunti-verkkotyökalu on helppo tapa ottaa työtiimin keskinäinen luottamus puheenaiheeksi ja löytää sitä vahvistavia toimintatapoja.

Suomalaisten työelämätoimijoiden muodostama Työelämä 2020 -hanke keskittyy tänä vuonna herättämään keskustelua luottamuksesta ja sen merkityksestä. Luottamustunti-kampanja tarjoaa hyvän mahdollisuuden tähän kaikilla suomalaisilla työpaikoilla.

Luottamustunti on maksuton työkalu, jonka avulla työtiimi voi käsitellä yhden tunnin aikana ohjatusti ja osallistavasti luottamukseen liittyviä asioita sekä kirjata omia käytäntöjään luottamuksen edistämiseksi.


Tutustu osoitteessa luottamustunti.fi >>