Edunvalvonta

Sopimusedunvalvonta

Huolehdimme jäsentemme sosiaalis-taloudellisesta edunvalvonnasta valtakunnallisesti ja paikallisesti. Sopimusedunvalvontaan kuuluvat virka- ja työehtosopimusneuvottelutoiminta, lainsäädäntö sekä eläkeasiat ja muu sosiaaliturva. Myös yhteistoiminta- ja työturvallisuusasiat ovat osa sopimusedunvalvontaa. Huolehdimme jäsentemme oikeusturvasta työhön liittyvissä erimielisyyksissä.

Ammatillinen edunvalvonta

Autamme valtakunnallisesti ja paikallisesti lähi- ja perushoitajien ammattiin, ammatilliseen koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen kuuluvissa asioissa. Vastaamme myös opiskelijatyöstä sekä oppilaitosyhteistyöstä.

Kansainvälinen edunvalvonta

SuPerin kansainvälisen edunvalvonnan tavoitteena on jäsenten ammattitaidon ja koulutuksen vastaavuuden tunnustaminen sekä työsuhteen ehtojen turvaaminen myös ulkomailla. SuPer tekee yhteistyötä monien kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kansainvälisestä edunvalvonnasta vastaa SuPerin ammatillisen edunvalvonnan yksikkö.

Tuomarin nuija
SuPer-voitot ovat esimerkkejä siitä, miten SuPer on hoitanut ja ratkaissut jäsenten edunvalvontaan liittyviä asioita. Tutustu SuPer-voittoihin!

 

KysymysmerkkiMistä apua ongelmatilanteisiin? »