Edunvalvonta

Sopimusedunvalvonta

Edunvalvontayksikkö huolehtii SuPerin jäsenten sosiaalis-taloudellisesta edunvalvonnasta valtakunnallisesti ja paikallisesti. Sopimusedunvalvontaan kuuluvat virka- ja työehtosopimusneuvottelutoiminta, lainsäädäntö sekä eläkeasiat ja muu sosiaaliturva. Myös yhteistoiminta- ja työturvallisuusasiat ovat osa sopimusedunvalvontaa. Edunvalvontayksikkö huolehtii jäsenten oikeusturvasta työhön liittyvissä erimielisyyksissä.

Katso sopimusedunvalvonnan yhteystiedot.

Ammatillinen edunvalvonta

Kehittämisyksikkö vastaa SuPerin jäsenten ammatillisesta edunvalvonnasta valtakunnallisesti ja paikallisesti. Ammatilliseen edunvalvontaan kuuluu lähi- ja perushoitajien ammattiin, ammatilliseen koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen kuuluvat asiat. Kehittämisyksikkö vastaa myös opiskelijatyöstä sekä oppilaitosyhteistyöstä.

Katso ammatillisen edunvalvonnan yhteystiedot

Kansainvälinen edunvalvonta

SuPerin kansainvälisen edunvalvonnan tavoitteena on jäsenten ammattitaidon ja koulutuksen vastaavuuden tunnustaminen sekä työsuhteen ehtojen turvaaminen myös ulkomailla. SuPer tekee yhteistyötä monien kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kansainvälisestä edunvalvonnasta vastaa SuPerin kehittämisyksikkö.

 


SuPer-voitot ovat esimerkkejä siitä, miten SuPer on hoitanut ja ratkaissut jäsenten edunvalvontaan liittyviä asioita. Tutustu SuPer-voittoihin!

Mistä apua ongelmatilanteisiin? »