Huumausainetestaus

Opiskelijoiden huumausainetestauksella pyritään estämään huumausaineiden käytöstä aiheutuvat vaaratilanteet. Testaus koskee kaikkia aloja. Huumausainetestausta ohjaa oppilaitoksen päihdeohjelma. Lääkäri tai huumausainetestaukseen perehtynyt terveydenhoitaja voi tehdä lähetteen huumausainetestaukseen.

Opiskelijan huumausaineiden alaisena tai päihtyneenä oleminen voi tulla esille myös työpaikalla tapahtuvaan opiskelun yhteydessä. Tällöin on tärkeää kiinnittää huomio henkilön kliinisiin oireisiin ja tunnusmerkkeihin. 

Jos opiskelijan epäillään olevan päihtynyt, tulee hänet ohjata testaukseen viivytyksettä. Muun muassa seuraavat oireet saattavat viitata päihtymystilaan:

  • Kannabis: hampun haju, silmien punoitus, uneliaisuus, puheliaisuus, ärtyneisyys.
  • Amfetamiini: pistosjäljet, laajat pupillit, levottomuus, kiihtyneisyys, aggressiivisuus, hikoilu.
  • Opiaatit/heroiini: pistosjäljet, supistuneet pupillit, raukeus, hitaus, hengityslama, hitaat refleksit.
  • Kokaiini: kurkkukipu, laajat pupillit, ärtyisyys, pelokkuus, pahoinvointi, rintakivut, nopea pulssi.

Koulutuksen järjestäjä voi pyytää opiskelijaa toimittamaan huumetestausta koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on ongelmia päihteiden kanssa:

  • Opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
  • Opiskelijalla on riippuvuus huumeista.
  • Testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi.
  • Opiskelija on erityistä tarkkuutta vaativassa työssä tai opiskelija toimii tehtävissä, joissa hän voi vaarantaa toisten tai oman hengen, liikenteen turvallisuuden, vaarantaa salassapidon piiriin kuuluvan velvollisuutensa tai varastaa/käyttää työpaikan hallussa olevia huumaavia lääkkeitä vääriin tarkoituksiin